Călătoria de 1000 de zile

Pe măsură ce ne adâncim în lumina conștiinței,  descoperim profunzimea meditației și ajungem să realizăm, prin propriile experiențe, că suntem divinitate care poartă un corp, iar scopul vieții să ne trezim la această realitate.

Există 10 niveluri de meditație a luminii clare, fiecare fiind baza pentru următorul. Astfel, fiecare dintre niveluri trebuie stăpânit cu măiestrie înainte ca următorul să se poată deschide. Cel mai scurt timp este de câte 100 zile consecutive la fiecare nivel, sau Călătoria de 1000 de zile.


Nivelul Întâi—Observatorul Voios

Aici, practicanții învață să vadă lumina atât de jur împrejurul lor și cu ochii închiși, sau aproape închiși, cât și în întuneric. Ajung să recunoască prezența luminii când se mișcă peste tot cu ochii deschiși și să realizeze cum lumina e prezentă constant, în fiecare lucru, fiecare acțiune, fiecare persoană, fiecare imagine. Ei ajung să caute și să vadă lumina toată ziua, să remarce lumina și umbra, să fie conștienție de contraste, remarcând strălucirea luminii obiectelor și persoanelor. Noaptea, adorm în același fel – privind la lumină.

Viața observatorului se transformă într-un mod de primire și oferire, în care întregul punct central al vieții se corectează într-o postură de oferire fără motivații ulterioare sau agende ascunse, fără așteptări și atașamente. Astfel, omul acționează servind din perspectiva divină binele întregului,  Din această poziție oferirea devine primire pentru a elimina grija și frustrarea, care sunt aspect ale sărăciei conștiinței.

Nivelul al Doilea—Detectorul

Odataă ce practicanții sunt conștienți de lumină și capabili să o vadă cu ochii deschiși sau închiși, încep să dezvolte o minte liniștită. Acum, pentru că pot vedea lumina cu ochii închiși, își disciplinează mintea să fie liniștită prin observarea a ceea ce stimulează flecăreala mentală, mai degrabă decât angajarea inconștientă în flecăreală sau identificarea cu imagini mentale. Meditația șezând devine atunci o perioadă de acomodare cu lumina, privire în lumină și închidere a ușii către flecăreala mentală.

Detectorul ajunge la un punct de realizare asupra practicii sale spiritual – de ex. Mantra Nestematei ce Împlinește Dorințele, Meditația Vie a Luminii Clare, prezența celor Trei Nestemate – Profesorul, Învățăturile și Calea / și cele Șapte Porți ale HÜMÜH*, în relație cu dezvoltarea minții liniștite, care apoi își perfecționează autodisciplina cu privire la aceste practice spirituale.

Nivelul al Treilea—Visătorul și Vizionarul

Pe măsură ce practicanții încep să stăpânească liniștirea minții și devin mai obișnuiți cu lumina, încep să remarce un ecran alb-negru în spatele pleoapelor, mici puncte de lumină și întuneric amestecate. Aceasta se numește sita, un loc în care se reflect lumen și se naște imaginea mentală. Aici, practicanții își dezvoltă disciplina de a menține atenția pe acest ecran mental. Concentrându-se pe sită, aceasta se mută gradat din interiorul pleoapelor și se scufundă din ce în ce mai adânc în ei. Încep să apară pete de lumină, dar practicanții le lasă să vină și să plece, privind cu calm la sită fără nicio așteptare. Până la urmă, lumina se compune în scene și imagini din trecut, care sunt proiectate pe sită. Practicanții învață să observe aceste imagini fără a încerca să le regizeze sau a fi prinși în poveștile pe care le prezintă. Practicanții încep să exploreze sita cu atenția care vine din mintea liniștită.

La acest nivel, Visătorul și Vizionarul începe să aibă percepții ale naturii nepermanente, tranzitorii a existenței. Face aceasta prin observare și relație cu oamenii, lucrurile și situațiile și dezvoltă răbdarea meritorie îndurând dificultăți și asistând alte finite simțitoare. Aceasta se împlinește prin autorafinare personală, care taie cele trei rădăcini ale neîmplinirii: rădăcinile dorinței, urii  și amăgirii.

Atingerea acestui nivel este posibilă prin hotărâre și prin detașarea de viața lumească și obsesii. Ca rezultat, Visătorul și Vizionarul obține cinci puteri supranaturale: 1. Abilitatea de a transmute energia ; 2. Auzul divin (a discerne energia de sunete); 2. Perceperea gândurilor și energiilor altor finite umane; 4. Amintirea unor existențe precedente; I 5. Vederea cu ochii divini, care înseamnă că el are cunoașterea impermanenței vieții și a ciclurilor rezultante de naștere și moarte.

In stadiul final al acestei etape, persoana capătă abilitatea de a urma întotdeauna principiile concordante cu iluminarea fiind capabilă să facă acele corecții care readuc mintea la centrul neinfluențat de pasiune sau să reface starea de echilibru.

Nivelul al Patrulea – Auto-Eliberatorul

În final, după ce practicanții au învățat să observe parada imaginilor fără flecăreala mentală și să își mențină atenția pe sită, ecranul mental se întunecă din nou. Se produce un pocnet incredibil de puternic și o revărsare de lumină galbenă, care par să fi izvorât din practicant. Această experiență se poate produce o dată, de două ori sau mai multe, dar după ce se sparge sigiliul, canalul este limpede, iar omul nu va mai fi niciodată același. Meditația șezând și post-meditația devin inseparabile, și fiecare acțiune și non-acțiune e folosită pentru a explora profunzimile sale nesfârșite.

Radianța stării de conștiință de Auto-Eliberator arde pentru a purifica rămășițele concepțiilor false pentru a face loc înțelepciune. El își dedică atenția pentur a perservera cu voioșie ca să perecționeze cerințele pentru iluminare: să fie conștient de corp, sentimente, minte și obiecte mentale, în această ordine. Acestea, în starea lor cea mai precisă, creează căile către putere, care este extrasă din liniștea interioară. Această liniște interioară adduce concentrarea, sau baza pentru activarea acestor așa-zise puteri magice. Concentrarea înseamnă, aici, perseverența voioasă în privința imaginilor mentale; această perseverență este atât cercetătoare, cât și îndrăzneață. Asemenea concentrare produce o conștiință acută a organelor senzoriale, incluseiv potențialulu masculine sau feminine care distinge între sexe; facultatea vitală a minții care determină toate fenomenele fiziologice; facultățile plăcerii, durerii, bucuriei, tristeții și indiferenței;ca și rădăcinile credinței și facultatea cunoașterii perfecte. În plus, ei obțin treptat abilitatea de a cultiva principia și metode concordante cu iluminarea, care îi vor purta la nivelul următor.

Nivelul cinci – Conquistadorul

Pe măsură ce practicanții se scufundă mai profund în Meditația Vie a LUminii Clare, ei trebuie să realizez că trebuie să abandoneze construcțiile mentale. AStfel, printr-o conectare mai înaltă dintre corp, minte și spirit, practicanții folosesc super-cunoașterea* pentru a dizolva construcțiile mentale și, în schimb, încep să creeze liberi de construcții mentale

Acest nivel se numește ”conquistadorul”, cel ce cucerește ceea ce e de necucerit. În acest stadiu, conquistadorul se absoarbe pe el însuși în meditație pentru a obține o perceptive intuitive a adevărului. Acum, îndoiala și incertitudinea asupra a ceea ce este dorit a fost îndepărtată pentru totdeauna, iar conquistadorul știe că prin atingerea înțelepciunii necesare vor fi recunoscute modul corect, precum și ce incorect.  Conquistadorul a realizat că este una cu întregul, și gradat, atinge abilitatea de a sta continuu în atenție mentală și de a vedea semnele derapajului mental de la atenție, ceea ce îi permite să intre în nivelul următor.

*Vederea cu Cel de al Treilea ochi, suprapusă peste conștiență, a fi conștient de faptul că ești conștient

Nivelul al Șaselea – Manifestatorul

AStfel, pe când practicanții continuă să se străduiască să trăiască din supracunoaștere, apare o cunoștință de bază și ei devin capabili să înțeleagă iluzia timpului, realizând că timpul este mai degrabă o parte a forței gravitaționale planetare (o senzație deschisă, de tracțiune din existență în mediu) plus senzații mentale. De asemenea, ei ajung să realizeze că lumina și fluctuațiile sale creează mișcare, și că mișcarea creează viață și forme de viață.  De asemenea, ei văd că există energii paralele și contrare care creează armoniile din care se inventează situațiile.

Acesta este un nivel în care se poate ”vedea” înțelepciunea. Aici, Manifestatorul recunoaște că toate învățăturile primordiale sunt libere de caracteristici, formă și dualități. Ca rezultat, el atinge de asemenea înțelegerea generării mentale condiționate și transcende găndurile discriminatorii despre perfecțiunea înțelepciunii: în schimb, înțelege nimicul.

Înainte de a trece la următorul nivel, Manifestatorul dezvoltă abilitatea de a se păstra constant în atenție mentală fără niciun semn de derapaj mental.

Nivelul al Șaptelea —Tunetul Îndepărtat (Realizarea de Sine)

Absorbția practicantulu iîn experiența meditativă l-a adus în acest punct. Dar acum, pentru a face următorul pas, pentru a realiza esența fără de rădăcini a minții, practicanții trebuie să își taie atașamentul față de experiența meditativă în sine. Toate regulile primelor șase niveluri cad, rotițele ajutătoare sunt îndepărtate.

Tunetul îndepărtat a adus Realizarea de Sine, iar acum practicantul se poate vedea manifestându-se în orice formă ce poate fi concepută. După ce trece de acest nivel, căderea în nivelurile inferioare ale existenței nu mai este posibilă. Acest nivel, deci, marchează ”drumul fără întoarcere”. Înainte de Tunetul Îndepărtat, el se poate duce la nivelul următor, totuși va trebuie să obțină măiestria asupra semnelor prin dezvoltarea unei priveliști de ansamblu asupra tuturor situațiilor vieții.

Nivelul Opt—Nemișcarea

Practicanții trebuie să ajungă să realizeze că actul observării afectează lucrurile observate[1] , iar pentru a interacționa cu ele ei nu trebuie să evite forța de rezistență.  Astfel, în această etapă ei trebuie să renunțe la fricile de a fi răniți prin ceea ce descoperă pe măsură ce continua să se extindă în necunoscut.

În această etapă, Nemișcarea  nu mai poate fi afectată de nimic, deoarece practicantul a primit profeția despre când și unde va fi obținută starea de Buddha. El obține abilitatea de a transfera meritul său asupra altor fnințe și renunță la acumularea comorilor karmice ulterioare.

Nivelul al Nouălea —Inteligența primordială

Motivele, care sunt bazate pe premise, și care prin natural or sunt limitative și înrobitoare, dispar. Practicanții realizează că ceea ce au identificat ca fiind ei înșiși, personalitățile lor, nu există. Nu există indivizi. Există doar lumină.

Înțelepciunea e deplină. Adeptul posedă cele zece puteri ale unei finite complet illuminate: 1. Cunoașterea posibilităților oricărei situații; 2. Cunoașterea efectului faptelor; 3. Cunoașterea abilităților inferioare și superioare ale altor finite; 4. Cunoașterea tendințelor; 5. Cunoașterea modului în care s-a format lumea; 6. Cunoașterea căilor care duc la diversele tărâmuri de existent; 7. Cunoașterea modului în care apar puritatea și impuritatea; 8. Cunoașterea stărilor meditative; 9. Cunoașterea  extragerii tuturor impurităților. În plus, bodhisattva posedă acum, de asemenea, șase puteri supranaturale; 1. Omniprezența. 2. Auzul divin. 3. Percepția gândurilor altor finite: 4. Memoria vieților trecute; 5. Cunoașterea ciclurilor de naștere și moarte ale tuturor ființelor; 6. Cunoașterea stingerii impurităților proprii unei persoane. De asemenea, s-a obținut perspectiva asupra tuturor ritmurilor tuturor mantrelor și cunoașterea naturii tuturor învățăturilor primordial, și adeptul le expune liber.

Nivelul al Zecelea – starea de Buddha

Ideile dualiste au fost îndpărtate, iar non-dualul a apărut în locul lor;  purificarea a avut loc. Super-Cunoașterea este totală. Nu există distincție între vizuri și starea de trezie. S-a realizat meditația perfecta.

Acum s-a atins vârful,  toată înțelegerea și virtutea nemăsurată sunt realizate. Corpul transcendent aal lui Boddhisattva este pe deplin dezvoltat. El sau ea este împrejurat(ă) de nenumărați boddhisattvas*, ceea ce confirmă starea sa iluminată de către toate ființele illuminate ale Conștiinței Transcendentale. Astfel, se confirmă iluminarea perfectă.

Meditatia luminii clare

Stăm așezați confortabil, fie pe o pernă, fie pe un scaun. Mâinile se odihnesc în poală, dreapta deasupra celei stângi, cu palmele în sus și cu degetele mari atingându-se ușor. Ne menținem spatele drept fără încordare, iar bărbia este trasă puțin în spate.

Mai întâi ne calmăm mintea. Simțim firul de aer fără formă, care vine și pleacă din nările noastre, lăsând gândurile și sunetele să treacă fără să ne agățăm de ele.

Acum vom medita pentru a experimenta mintea și pentru a obține distanța de emoțiile noastre tulburătoare. Numai atunci putem deveni de folos celorlalți.

La o jumătate de metru în fața nasului nostru apare acum o lumină clară, transparentă. Când inspirăm lumina se mișcă într-un flux descendent prin centrul corpului nostru. În drumul său, lumina clară devine din ce în ce mai roșie. Oprindu-se pentru scurt timp la patru degete sub buric, lumina transparentă a devenit total roșie.  Când expirăm, natural, lumina roșie se mișcă în sus și devine din ce în ce mai albastră. La o jumătate de metru în fața noastră, lumina albastră transparentă devine din nou clară și o inhalăm din nou.

Păstrăm această conștiință fără tensiune, în timp ce respirația noastră vine și pleacă  natural.

Dacă este dificil să vedem culorile, pur și simplu gândim: lumină clară când inspirăm, lumină roșie când lumina se oprește sub buric și lumină albastră când expirăm.

După un timp, ne putem concentra, de asemenea, pe vibrațiile respirației noastre.

În timp ce inspirăm, auzim silaba OM.

În timp ce reținem lumina sub buric, auzim un AH adânc  și  în timp ce expirăm auzim vibrația HUNG.

Rămânem așa cât dorim.

La finalul meditației, lumea pare proaspătă și nouă. Ne dorim ca tot binele care tocmai s-a întâmpla să devină nemărginit, să radieze înspre toate ființele de pretutindeni, să le îndepărteze suferința și să le dea singura bucurie ce durează, realizarea naturii minții.


[1] Interesantă coincidență cu principiul nedeterminării al lui Heisenberg care, în extrapolare, spune că o particulă subatomică este localizabilă atât timp cât nu te gândești la ea; simplul act al observării îi schimbă locul.

*Mantra Nestemetei ce Împlinește Dorințele: Mantra lui Avalokiteshvara

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s