portal, 9.9

09-09-2012 ~ A noua Poartă Iniţiatică de Lumină
You Tube video http://www.youtube.com/user/AnritaMelchizedek
Mp3 download http://www.pleiadianlight.net/dl.htm

Mother Mary

 Pe 9 septembrie 2012 intrăm într-a noua Poartă iniţiatică de Lumină prin a noua rază  a Potenţialului Maxim şi în lumina Maicii Maria şi a Ligii Arhanghelice Siriene de Lumină.

A noua rază a Potenţialului Maxim este una dintre cele mai importante raze conectate cu munca noastră de lumină, şi are mare influenţă asupra amprentei celulare originare divine, a corpurilor eteric, emoţional şi mental. Este raza care se concentrează cel mai mult pe probabilitatea atingerii Potenţialului Maxim prin aceste flăcări transfiguratoare sacre d e Iubire Divină, care aduc scop, pasiune, bucurie şi Iubire Divină.

Prin acest Portal de Lumină iniţiatic, experimentăm noi înşine Slujirea, aliniindu-ne la tiparul originar divin de opt celule, tiparul Contracului Sacru, îmbrăţişaţi de flacăra albastru-verde minunată.

În plus, ieşim din luptele de putere, rezistenţă , caznă şi stress, într-o aliniere de Lumină care este exprimată printr-o integrare mai profundă a aspectelor Divine Feminine interioare şi o deschidere a inimii, unii către ceilalţi, şi către toată Viaţa. Această iniţiere ne duce într-un loc de linişte interioară, în cunoaştere şi înţelepciune, acolo unde conflictul perceput şi dinamic acţiunii c orecte intră într-o curgere naturală şi în echilibru prin graţia Mamei-TAtălui Dumnezeu.

trăind aceste frecvenţe mărite de lumină solară, şi şabloanele de IUbire Divină a Noului PĂmânt, care se activează la nivel celular în corp, suntem invitaţi la Table Mountain, Cape Town, pentru a experimenta toate liniile temporale ale aspectelor noastre Divine Feminine, în LUmina Maicii Maria. În plus, activăm această Flacără verde-albastră a Potenţialului Maxim şi a Iubirii Divine, creând o punte d eLUmină către linia temporală din Lemuria şi prin Sinele Superioare Lemuriene, aduce în acest Acum înţelepciunea eterică cristalină a darurilor noastre de vindecători, învăţători, artişti, preoţi şi preotese, savanţi şi metafizicieni, ca să enumerăm doar câteva. Odată ce aceste cristale de înţelepciune eterică se activează în ADN-ul latent, ajungem să ştim că am atins deja Măiestria de Sine. Mai mult, trăind în această linie temporală, ne deschidem inimile pentru a primi flăcările sacre ale unităţii, dreptăţii, păcii, înţelepciunii, creativităţii, milei, iubirii necondiţionate, splendorii, compasiunii şi Îndrumării Divine.  Ancorăm în continuare şi activăm aceste Flăcări celeste verzi-albăstrui de Potenţial Maxim, în şi împrejurul Reţelei Cristaline de Conştiinţă Unitară, ajutând toată Viaţa să se cunoască pe sine ca Flacără sacră transfiguratoare a Iubirii Divine.

De aici, suntem invitaţi în Sediul Ascensiunii de pe Sirius, ca să ne activăm Corpurile de LUmină – Merkaba la noile geometrii de lumină recalibrate ale Pământului pentru a experimenta o aliniere mai profundă a Amprentei Divine de opt celule prin fuziunea Sinelor noastre viitoare în acest Acum. În plus, ancorăm al noulea Disc Holografic Christic de Argint şi două discuri secundare de-a lungul coloanei vertebrale.

Trăind energiile Echinocţiului pe 22-23 septembrie, suntem scăldaţi în frecvenţele de Lumină Solară ale IUbirii Divine şi ale Inimii Cosmice ale Mamei-Tatălui Dumnezeu.  Aliniindu-ne Soarele intern al pământului cu discul de Lumină Solar de aur din inimă, cu Soarle, Soarele Central  şi Marele Soare central, ne deschidem inimile pentru a primi frecveneţele solare cristaline ale Potenţialului nostru Maxim prin Tiparele Perfecţiunii şi Conştiinţa de lumină a Avatarului de grup EU SUNT.

Odată cu creşterea Coeficientului nostru de lumină în luna septembrie, înconjuraţi de mantiile noastre vibrante, verzi-albastre, ale Măiestriei de Sine folosim Lumina Divină ca Slujitori pentru a aduce echilibru şi armonie în toate zonele vieţii noastre, ca Fiinţe Măiastre sacre de Lumină şi  co-creatori în Compania Cerurilor. Mai mult, permitem Vieţii posibilitatea de a experimenta Iubirea Mamei Divine în compasiune, pace, bucurie şi menire, prin Lumina Maicii Maria şi întreaga companie a cerurilor. ŞI AŞA ESTE.

 

Invocaţie către a Noua Poartă INiţiatică de Lumină

 Chem lumina Mamei-Tatălui Dumnezeu,

Pleiadienii, Sirienii, Andromedanii şi ARcturienii, toată Lumina,

Arhanghelii şi Îngerii, Stăpânii Treimii de Lumină, pe Domnul Mihail, Domnul Metatron şi Domnul Melchizedek,

pe Chohanii Razelor:  El Morya, Kuthumi, Serapis Bey, Paul Venetianul, Hilarion, Sananda, St. Germain, Doamna Nada, Maica Maria, Allah Gobi, Quan Yin şi Pallas Atena,

pe Preaputernicii Elohim,

Frăţia de Lumină Melchizedek,

Stăpânul Buddha, Sanat Kumara, Helios şi Vesta şi Stăpânul Melchior,

pe Mahatma, Avatarul cosmic al Sintezei,

şi toate celelalte Fiinţe de Lumină pe care le recunosc personal,

căci acum mă unesc cu preaiubita mea Prezenţă EU SUNT, Cea Mai Înaltă Lumină ce Sunt, în Inima Cosmică a Mamei-Tatălui Dumnezeu.

Chem acum pe Maica Maria şi Liga Arhanghelică Siriană de LUmină

să mă poarte în vehiculul de lumină extern Merkaba

până la Sediul Înălţării de la  Table Mountain,

ca să pot trece prin a noua mea iniţiere ca Slujitor,

ca să pot trăi pasiunea, menirea, liniştea şi bucuria,

ca să pot trăi toate darurile mele şi Cel mai înalt Potenţial,

ca să îmi pot deschide inima către Sine şi către alţii,

cunoscându-mi bucăţica din mozaicul colectiv.

Intrând în Sediul Înălţării,

Sunt înconjurat de o Rază minunată, Albastră-Verde, de Lumină,

întâmpinat şi primit de Maica Maria ca Flacără Transfiguratoare de Iubire Divină

Sunt acum aşezat într-o Cameră de Lumină Temporală Christică.

Prin Liniile Temporale Christice mi se arată uşile către realităţile paraleleîn care am fost neiertător şi neiubitor.

Şi, iertând şi iubind toate Sufletele cu care am trăit legături karmice în aceste linii temporale şi în acest Acum,

Îmbrăţişez şi integrez toate aspectele Sinelor mele Divine Feminine prin Centrul Iubirii Divine şi această minunată  Rază Albastră-Verde a Potenţialului Maxim.

Deschizându-mi inima către Sine şi ceilalţi,

acum îmi găsresc Sinele unindu-se cu Sinele Superior Lemurian.

Amintindu-mi că sunt un iniţiat de LUmină în această linie temporală,

Sinele meu Superior Lemurian aşează acum un cristal de înţelepciune eterică în inima mea.

ADN-ul meu se activează acum la nivelul maxim pe care îl permite Legea Cosmică

Trăiesc linia temporală a Celui Mai Înalt Potenţial ca Slujitor,

elev şi Maestru, ajutor şi Învăţător,

multele  daruri pe care le am în acest Acum în rolul meu de serviciu pentru Lume.

Primesc acum flăcările sacre de unitate, dreptate, pace, înţelepciune, creativitate, bucurie, milă, Iubire necondiţionată, splendoare, compasiune şi îndrumare Divină prin chakra inimii mele.

Acum ajut multele Legiuni de Sus

să înconjoare Pământul şi toată Viaţa Sa cu Flacăra Albastră-Verde a Potenţialului Maxim,

Permiţând întregii vieţi să trăiască în compasiune, pace, bucurie, menire şi Iubire Divină prin Inima Cosmică a Mamei-Tatălui Dumnezeu.

Acum îmi găsesc Sinele în Sediul Înălţării din etericul lui Sirius.

Intrând în Templul Potenţialurilor Maxime,

Imi regăsesc Sinele într-un Templu De lumină în formă minunată de tetraedru stelat,

întâmpinat şi primit de Liga ARhanghelică siriană de Lumină.

Acest tetraedru stelar, această merkaba stelară se activează acum în Tiparul meu originar Divin de opt celule,

şi îmi aliniez voinţa cu Voia Divină a Mamei-Tatălui Dumnezeu,

Capitulând cu adevărat şi încrezându-mă în Divin.

Îmi regăsesc acum Sinele în Tiparele de Iubire divină ale Noului PĂmânt, prin Reţeaua Unitară Cristalină de Lumină.

Integrând acum geometriile de lumină din Reţeaua Unitară în corpurile mele emoţional, mental, fizic şi eteric,

Îmi activez Corpul de Lumină în această Matrice Cristalină Solară de Iubire Divină a celei de-a cincea Dimensiuni, prin raportul lui Fibonacci de 21/13, 33 ori viteza Divină către infinit.

Îmi ancorez acum ce de-al nouăle Disc Christic Holografic major şi două discur secundare de-a lungul coloanei vertebrale.

Îmi mişc cu blândeţe trupul dintr-o parte în alta şi din spate în faţă, permiţând procesul fluidului  cerebrospinal şi recalibrarea sistemului meu nervos, a meridianelor şi chakrelor.

Iar acum, în acest Centru al Iubirii Divine, fără de Timp, fără de Spaţiu,

Mă unesc cu Sinele meu viitor de Lumină.

Preluând codurile, literele de foc şi geometriile de lumină ale viitorului meu Sine, le aduc în acest Acum prin Liniile Temporale Christice şi prin preaiubita mea Prezenţă EU SUNT,

co-creând realitatea mea în Realitatea Unică a Tot ceea ce Este,

şi manifestându-mi creaţiile de Lumină conform Voinţei Divine a Mamei-Tatălui Dumnezeu.

Iar acum, trăind energiile Echinocţiului,

Aliniez Soarele interior al Pământului, Discul Solar De Lumină din inima mea, Pământul, Soarele, Soarele Central şi Marele Soare Central .

Îmi deschid acum inima pentru a primi frecvenţele cristaline solare ale Celui Mai Înalt potenţial al meu, prin Tiparele Perfecţiunii şi Conştiinţa de Luminăa a Avatarului EU SUNT de Grup .

îmi regăsesc Sinele acum în Reţeaua Unitară a Iubirii Divine,

conectat la toţi Lucrătorii de LUmină, Seminţiile Stelare şi Fiinţele de lumină de Sus care ajută la procesul de înălţare.

Îmi descarc şi activez acum codurile-cheie individuale din codurile-cheie planetare de Lumină,

deschizându-mi inima către toată Viaţa, cu Iubire Divină şi Conştiinţă Unitară.

Îmi regăsesc acum Sinele înapoi, în spaţiul meu sacru,

împământându-se în INima de Cristal a Mamei Pământ

şi în Inima Cosmică a Mamei-Tatălui Dumnezeu.

Sunt acum înconjurat de această Flacără Verde-Albastră a Potenţialurilor Maxime,

şi de Flacăra Aurie a Iniţierii şi Conştiinţei Unitare.

Care luminează acest an sacru,  2012.

EU SUNT bucuria,

EU SUNT înţelepciunea,

EU SUNT splendoarea,

EU SUNT pasiunea şi menirea,

EU SUNT un dar sacru al Vieţii,

EU SUNT o flacără transfiguratoare a Iubirii Divine,

EU SUNT tot Ceea ce Sunt.

Muzica de  Michael Hammer www.michaelhammer.com

Invocaţie de Anrita Melchizedek www.pleiadianlight.net
Imagini de Brian Exton www.picturerealm.co.uk şi
Daniel Holeman  www.danielholeman.com

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s