Decretele Flăcărilor Sacre

CHILDREN OF THE SUN ~ RITURI DE TRECERE 2012

Slujitori ai Focului Sacru

~ Invocarea Luminii lui Dumnezeu Veșnic Triumfătoare ~

CUPRINS

Partea 1 Definirea Focului Sacru

Ce este Focul Sacru

Cum se folosește Focul Sacru Exemple ale Marilor Flăcări

Constituirea Mantiei de Invincibilitate

Partea a 2a Decretele Focului Sacru

Invocația Luminii Divine

Lumina Cosmică de Platină a Uniunii Divine

Flăcările Violet ale Transmutării, Milei și Iertării

Flăcările Albastre ale Christului Cosmic – Puterea Divină

Flăcările Aurii ale Înțelepciunii Divine

Flăcările Roz ale Iubirii, Voinței și Grației Divine

Flăcările de Smarald ale Armoniei, Adevărului și Vindecării

Flăcările Albe ale Purității și Înălțării

 

PARTEA 1 Definirea Focului Sacru

Ce este Focul Sacru?

Focul Sacru este o activitate extrem de intensă a luminii, o radiație luminoasă care poartă în ea anumite atribute ale Perfecțiunii lui Dumnezeu. Este un curent puternic de energie care, atunci când este invocat în mod conștient, are o inteligență directivă prin multiplele sale forme de expresie. Sursa lui este izvorul întregii creații, Marele Soare Central ce așteaptă orice chemare a noastră pentru a fi în serviciul eliberării rasei umane.

Această inteligență luminoasă vie poate fi invocată direct în următoarele scopuri:

  • Purificarea continuă a condiției umane și a sistemelor separării
  • Transmutarea oricărei activități electronice discordante
  • Protecție față de dezlănțuirea rezistenței haotice
  • Activarea spirituală pentru creșterea puterii serviciului adus rasei umane

Cum se folosește Focul Sacru

Miracolul Focului Sacru poate fi accesat din altarul flăcării inimii noastre. Atunci când sinele personalității noastre este aliniat cu Sinele nostru Divin, putem influența instantaneu lumea exterioară astfel încât să devenim o expresie a Divinității.  Echilibrul lăuntric, armonia și o prezență încrezătoare ce emană pacea sunt condiții necesare inițierii oricărei acțiuni ale Focului Sacru iubire.

Prin invocare și intenție, aceste atribute ale marilor flăcări ale vieții pot fi proiectate pentru a umple corpurile noastre, o cameră, un oraș, întreaga lume.

O metodă eficientă de a magnetiza puternic activitatea transformatoare a flăcărilor este utilizarea constantă și regulată a invocațiilor și decretelor. Invocațiile și decretele originale vă sunt oferite în acest document.

Exemple ale Marilor Flăcări de pe Pământ

Expresiile Focului Sacru sunt nenumărate. Vă oferim următoarele șapte exemple pentru că ele incorporează unele dintre marile Dispense Divine acordate Pământului. Ele sunt de asemenea strâns legate de flacăra de Iubire, Înțelepciune și Putere a inimii și au rolul de a amplifica puternic abilitatea noastră de a revela perfecțiunea lui Dumnezeu prin infinitele fluxuri ale vieții de pe planetă.

Invocați și folosiți aceste mărețe Puteri Divine pentru transformarea voastră dar și a planetei noastre sacre.

 

Lumina Cosmică de Platină a Uniunii

Această preaputernică și transformatoare frecvență metalică de platină își are sursa în nivelul multi-universal și este canalizată către Pământ prin vastele câmpuri energetice de conștiință ale radiației solare. Ea este orientată către noi prin intermediul soarelui nostru fizic.

Ea produce transformare spontană prin acțiunea sa de fuzionare și sintetizare a sistemelor energetice pentru o completă repolarizare a acestora. Raza de Platină este un vehicul „accelerat” care cuprinde toate cele șapte raze principale de energie.  Această flacără poate fi invocată pentru unficarea atât a sistemelor corporale cât și a celor planetare.

Flacăra Violet a Transmutării

Flacăra Violet ia naștere prin Iubirea Mamei-Tată Dumnezeu, curățind și purificând în profunzime prin acțiunea sa puternică de mistuire, transmutare, milă și iertare.

Puteți invoca această flacără divină pentru a vă ajuta să dizolvați condiția umană, energia discordantă și falsele aparențe. Ea investește totul cu realizarea triumfătoare prin puterea acțiunii Iubirii Divine. Atunci când energia discordantă este adusă în Flacăra Violet, cereți-i să transmute și să preschimbe în Iubire.. cauza, miezul, înregistrarea, efectul și memoria acesteia.

Suntem inspirați să folosim Flacăra Violet asupra conștiinței noastre umane în fiecare zi și foarte intens. Vizualizați-o cum arde în jurul corpului vostru, cum vă cuprinde și umple punctele de lumină din fiecare celulă. Vă va aduce o indescriptibilă libertate.

Flacăra Albastră a Puterii Divine

Preaputernica Flacără Albastră a Pământului, adesea numită și  Fulgerul Albastru al Cristului Cosmic, se aseamănă cu un arc electric capabil să spulbere instantaneu orice iluzie. Principalele sale acțiuni sunt reformatarea și eliberarea substanței dense din structurile sale rezistente.

Această flacără poate fi invocată și pentru forță, putere și protecție. Ea poate neutraliza orice forță distructivă.

 Flacăra Aurie a Înțelepciunii Divine

Flacăra Aurie a Iluminării Depline Cristice este Focul Sacru al Iubirii Marelui Soare Central pentru Pământ. Este inteligența luminoasă a perfecțiunii, Conștiinței Cristice, iluminării și nemuririi.

Ca flacără a maestrului suprem, acțiunea sa aduce în întreaga viață înțelepciunea, intuiția, discernământul și prezența ce emană pacea. Ea ajută în mod special la unificarea spiritului cu materia și poate fi invocată în toate situațiile care necesită echilibru în gândirea polarizată, prin acceptare și înțelegere iluminată.

 Flacăra Roz Trandafirie a Iubirii Divine

Flacăra Roz Trandafirie aduce cu ea copleșitoarea îmbrățișare magnetică a Prezenței Mamei. Acest Foc Sacru al Iubirii umple spațiul interstelar din Univers din care se formează fiecare obiect, planetă și soare în starea de Perfecțiune Universală.

Această influență a Iubirii, Voinței și Graței Divine este aici să sprijine Umanitatea pe calea către Conștiința Cristică și către glorioasa expresie întrupată a Prezenței de Grup Eu Sunt.

Invocați și folosiți Flacăra Roz Trandafirie pentru a iubi, a vindeca, a binecuvânta, a extinde, a alchimiza și a manifesta măreția Iubirii Prezenței de Grup Eu Sunt în voi și în toți oamenii de pe Pământ.

 Flăcările de Smarald ale Armoniei, Adevărului și Vindecării

Flacăra de Smarald poartă în ea semnătura energetică a Armoniei Divine. Acest foc cosmic împământează și stabilizează toate fluxurile vieții, ajutând la reainstaurarea stării naturale de armonie perfectă, inerentă întregii creații. Ca rezultat poate apărarea vindecarea instantanee, deoarece activarea armonică atrage revelarea tiparelor Concepției Imaculate.

Acest Foc Sacru aduce cu el Viziunea Divină, catalizând revelarea Adevărului pe măsură ce ochii noștri spirituali se limpezesc și se deschid pentru a percepe Realitatea Divină a Perfecțiunii lui Dumnezeu.

Putem invoca Focul de Smarald pentru a stabiliza corpurile noastre energetice, pentru a aduce armonie în orice situație și pentru a trezi viziunea interioară și puterile Percepției Divine.

Flăcările Albe ale Purității și Ascensiunii

Flăcările Albe ale Purității și Ascensiunii dețin calitățile neprihănite ale Perfecțiunii Eterne și ale Purității lui Dumnezeu. Aces foc sfânt ne ajută să purificăm toate nivelurile ființei noastre: fizic, emoțional, spiritual, permițându-ne să îndepărtam toate formele gând de vibrație joasă, toate programele și tiparele.

Această strălucire albă orbitoare poartă în ea înregistrările magnetice ale tuturor înălțărilor care au avut loc în întreaga istorie a Pământului și care, atunci când sunt invocate, pot fi asimilate în corpurile noastre energetice pentru a ne ajuta să ne pregătim pentru Realizarea lui Dumnezeu.

Deseori se crede că întreaga creație a izvorât din sursa infinită a luminii albe și către perfecțiunea acestei conștiințe atotcuprinzătoare încercăm să revenim atunci când invocăm acest Foc Sacru strălucitor.

Constituirea Mantiei noastre de Invincibilitate

Prin puterea atenției noastre suntem inspirați să continuăm constituirea conștientă a mantiei de INVINCIBILITATE personale și de grup, un scut de esență pură și radiație divină care ne înconjoară. Pe măsură ce acesta se constituie tot mai puternic, acest câmp de influență luminos și sferic scurt-circuitează instantaneu orice energie discordantă care pătrunde în spațiul nostru personal.

Această Mantie a Focului Sacru, cunoscută și ca Inelul Electronic, este o emisie electronică de perfecțiune puternic încărcată pe care o menținem constant și pe care o încărcăm cu impenetrabilul Foc Sacru pe măsură ce progresăm în serviciul planetar avansat. Aici pot fi stocate Lumina Cosmică de Platină și toate razele de curcubeu planetare care devin astfel disponibile pentru a fi utilizate spontan.

În timpul viitoarelor noastre sarcini de sporire a radiației focului sacru, putem folosi acest câmp de forță divin care ne ajută să împământăm corect frecvențele de lumină cosmică în timp ce parcurgem inițieri superioare în serviciul preaiubitului nostru Pământ și al evoluției rasei umane.

Invocația Invincibilității

Chemăm Focul Sfânt al tuturor culorilor,

Să umple Inelul nostru Electronic cu putere și forță adevărate!

Cerem ca Iubirea lui Dumnezeu să pătrundă în fiecare fascicul,

Astfel încât această aură de pace perfectă să înfrângă orice întuneric.

Puternica noastră Prezență EU SUNT ne unește pe toți într-Unul, Împreună cu sursa puterii noastre – Marele Soare Central.

Invocăm tiparele perfecțiunii din fiecare celulă

Să transforme orice discordanță față de puterile protectoare.

Acest halou strălucitor de lumină curcubeu devine în fiecare zi tot mai puternic,

Ancorându-se în realitate … pe măsură ce tot mai mulți dintre noi se roagă.

Fii alături de noi acum când creem viziunea rasei și planetei noastre libere,

Acum când această binecuvântată mantie înalță ÎNTREAGA Umanitate!

NOI SUNTEM IUBIREA INVINCIBILĂ A LUI DUMNEZEU AICI ȘI ACUM!

PARTEA A 2-A Decretele Focului Sacru

Invocația Luminii Divine ~ Stabilizarea Radianței noastre de Grup

În numele Atotputernicului Dumnezeu EU SUNT, invoc și chem acum întregul sprijin radiant al fiecărei Ființe Cosmice de Lumină din fiecare plan al Creației cu puterea și autoritatea de a declanșa Focul Sacru care să fie aici cu mine și Sufletul meu de Grup, acum și pururi, în clipa în care fac această invocație divină!

Mă conectez acum la conștiința Rețelei Cristaline Planetare, la Înțelepciunea Naturii Înălțate și la Prezența EU SUNT a tuturor bărbaților, femeilor și copiilor de pe Pământ. Prin fuzionarea noastră și prin realizarea unimii noastre, afirmăm cu toții: EU SUNT DUMNEZEU întrupat.

Invoc Lumina tuturor stelelor, planetelor, corpurilor cerești, planurilor celeste și centrului galactic să curgă cu intensitate în nesfârșită creștere prin Rețeaua Cristalină a Pământului, binecuvântând întreaga viață cu acest strălucitor câmp de forță al Focului Viu al lui Dumnezeu. Fie ca această sursă infinită de Substanță Divină de Lumină să fie eficient ancorată și asimilată prin fiecare particulă a vieții de pe pământ, înălțând totul în tărâmurile Conștiinței Celeste.

Cer ca corpul meu să fie pururi hrănit și susținut prin simpla putere a Luminii lui Dumnezeu Veșnic Triumfătoare. Cu fiecare respirație, fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare acțiune, fiecare sentiment, PRIMESC și TRANSMIT această Lumină Cosmică, acționând ca un perfect exemplu al Cristului pe pământ.

Din Substanța Minții Universale, invoc deplina revelare a tuturor misterelor, aici și acum! EU SUNT Cunoscătorul tuturor lucrurilor și toate lucrurile vin din Lumină. EU SUNT Inteligența vie a Luminii Minții Divine în formă fizică.

Invoc cea mai puternică creștere a coeficientului de lumină pentru mine și pentru întregul meu Corp de Grup. Preaiubite Ființe ale Marelui Soare Central, umpleți-ne ACUM cu Lumina celestă a lui Dumnezeu, până la nivelul maxim pe care îl putem suporta în acest moment. Binecuvântați de această revărsare a Focului Sacru, suntem acum pregătiți să revelăm adevărul inerentei noastre Puteri și Perfecțiuni Dumnezeești!

În sfârșit, invoc puterea a o mie de sori care să cuprindă cu flăcările lor Sufletul meu de Grup și întreaga umanitate! ARDE, ARDE, ARDE cu această inimaginabilă radianță fiecare particulă atomică și sub-atomică a creației, ACUM și PURURI!.  Fie ca această invocație să fie susținută pentru eternitate! Prin această radiație divină, ÎNTREAGA viață este ÎNĂLȚATĂ și LIBERĂ!

Declar cu credință absolută că Radianța noastră de Grup este acum și pururi un uriaș câmp de forță al Focului Sacru Iubire, ce poate binecuvânta și face să evolueze ÎNTREAGA viață de pe Pământ.

EU SUNT LUMINA LUI DUMNEZEU VEȘNIC TRIUMFĂTOARE! EU SUNT DUMNEZEU! EU SUNT DUMNEZEU! EU SUNT DUMNEZEU!

~AUM~

 


Lumina Cosmică de Platină a Uniunii Divine (#1)

Din centrul galactic al Marelui Soare Central și din toate marile Ființe Cosmice de Lumină asociate cu Lumina Cosmic de Platină, chem cea mai puternică dezlănțuire a acestei raze planetare atotputernice și atotmistuitoare, din profunzimile inimii întregii Creații.

Fie ca această sfântă lumină de platină să penetreze prin miezul tuturor gândurilor, acțiunilor, cuvintelor sau sentimentelor de separere exprimate vreodată, umplând fiecare electron de neprețuită energie a vieții cu puterile infinite al UNIUNII CU DUMNEZEU, revelând adevărul divin al unității realizate prin deplina manifestare a compasiunii, iluminării și reînvierii.

Preaiubit Mamă-Tată Dumnezeu, te rog, îndreaptă acest curent tot mai puternic de Lumină Cosmică de Platină către, prin și în jurul întregului meu corp și în întreaga Prezență EU SUNT a ÎNTREGII vieți, echilibrând toate perechile de contrarii și unificând emisferele cerebrale ale tuturor ființelor, astfel încât să putem trăi în perfectă sinergie. Cu această unificare a emisferelor, putem verdea acum prin lentila perfectă a multidimensionalității!

Invoc uniunea absolută a Divinului Feminin, Divinului Masculin și Copilului Divin cu ființa mea și cu fiecare ființă de pe planetă. Fie ca toți să ființăm ca exemple radiante ale Perfecțiunii Realizării lui Dumnezeu AICI și ACUM.

Cer ca toate sistemele energetice să fie complet saturate cu puterea repolarizantă a Luminii Cosmice de Platină! Fie ca conștiința unificată să se manifeste deplin în fiecare zonă a acțiunii umane!

Doamne Atotputernic, STRĂLUCEȘTE, STRĂLUCEȘTE, STRĂLUCEȘTE Lumina Cosmică de Platină prin întreaga structură a Antahkaranei Sufletului nostru de Grup. Umple puntea sufletului nostru unificat cu această lumină prismatică până când capătă puterea și radianța maximă! Preaiubit Dumnezeu EU SUNT, întărește această coardă de lumină divină cu Puterile Tale Infinite de Creație astfel încât să putem triumfa ca reflecția perfectă a UNIUNII LUI DUMNEZEU pe Pământ.

Cer acum reunirea celor mai puternice raze ale Luminii de Platină care să strălucească cu forță inegalabilă prin întreaga (introduceți aici regiunea voastră). RIDICAȚI RIDICAȚI RIDICAȚI vibrația aceastei zone prin puterii nețărmurită a UNIUNII DIVINE! Fie ca adevărata compasiune să cuprindă inimile tuturor formelor de viață și fie ca lumina orbitoare a Iluminării Divine să binecuvinteze ochii spirituali ai umanității! Fie ca experiența transformatoare a Învierii să se întâmple cu grație și ușurință, permițând Sinelui nostru Divin să se exprime în TOT ceea ce facem!

Suntem toți UNUL! Suntem toți UNUL! Suntem toți UNUL! SUNTEM UNIUNEA DIVINĂ! PRIN LEGEA LUI UNU, S-A FĂCUT!

Lumina Cosmică de Platină a Uniunii Divine (#2)

Preiubită și Preaputernică Prezență Eu Sunt, Preaiubită Gazdă Înălțată, Preaiubiți Îngeri și Arhangheli, Legiuni de Lumină și Mărețe Ființe Cosmice din Marele Soare Central, vă invit pe toți, revărsați, revărsați, revărsați prin mine și prin Lumea mea, forța penetrantă a preaputernicei Lumini Cosmice de Platină.

Fie ca aceasta să curgă și să creeze o coloană de Lumină Albă Aurie direct de la Mama-Tatăl Dumnezeu, peste întregul meu corp fizic.

Fie ca ea să Transforme, Transforme, Transforme veșmântul meu uman, corpurile mele mintal, emoțional și eteric într-un corp radiant de LUMINĂ DIVINĂ.

Fie ca el să regenereze tot ce există în mine, așa cum regenerează întreaga Natură și Forțele Elementelor din jurul meu și pretutindeni pe Pământ. Fie ca această puternică Rază de Platină să se dezlănțuie cu toată puterea pentru a vindeca conștiința polarității și dualității, revelând Adevărul Uniunii Divine care a fost dintotdeauna marele scop al Planului lui Dumnezeu.

Fie ca acestă nobilă Rază prismatică să înalțe electronii din fiecare celulă de pe Pământ la Tiparul Electronic al Perfecțiunii Divine.

Iar prin invocarea acestei Raze Cosmice ale Uniunii, ea luminează pentru fiecare dintre Noi Calea Noastră Divină.

Eu Sunt Lumina Cosmică de  Platină

Eu Sunt Compasiunea Aici și Acum Eu Sunt Lumina Cosmică de Platină Eu Sunt Iluminarea Aici și Acum

Eu Sunt Lumina Cosmică de Platină

Eu Sunt Învierea Aici și Acum

Eu Sunt Lumina Cosmică de Platină Eu Sunt Uniunea Aici și Acum!

ATOTPUTERNIC EU SUNT, ATOTPUTERNIC EU SUNT, ATOTPUTERNIC EU SUNT,

Flăcările Violet ale Transmutării  (#1)

Preiubită și Preaputernică Prezență EU SUNT a tuturor bărbaților, femeilor și copilor din întregul nostru Sistem Galactic,

În numele lui BRAHMAN, în numele EU SUNT CEEA CE SUNT, prin Puterea Magnetică a Focului Sacru investit în Tripla Flacără a Iubirii, Înțelepciunii și Puterii ce arde în Inima mea,

În numele Preaputernicei Prezențe Eu SUNT, cer dizolvarea și mistuirea întregii creații discordante și urii din interiorul și din jurul întregii (spuneți aici numele regiunii voastre) și a atmosferei sale – ACUM!

MULTIPLICĂ! MULTIPLICĂ! MULTIPLICĂ! decretele mele prin Puterea Giganticului Rezervor al Flăcării Violet în Inima Pământului, prin Focul Sacru al Octavei Maeștrilor Înălțați, prin Lumina Cosmică și Flacăra Cosmică Mistuitoare Violet din Marele Soare Central și din Miliardele de Sori,

În Numele Atotputernicului Dumnezeu EU SUNT, Decretez: FLACĂRA VIOLET SĂ ARDĂ PRIN ÎNTREAGA …… (menționați aici regiunea voastră)! (3x)

ATOTPUTERNIC „EU SUNT”!

FLACĂRA VIOLET SĂ ARDĂ PRIN ÎNTREAGA (menționați aici regiunea voastră)! (3x)

DIN PORUNCA CHRISTULUI COSMIC!

FLACĂRA VIOLET SĂ ARDĂ PRIN ÎNTREAGA (menționați aici regiunea voastră)! (3x)

DIN IUBIREA, ÎNȚELEPCIUNEA ȘI PUTEREA LUI DUMNEZEU!

FLACĂRA VIOLET SĂ ARDĂ PRIN ÎNTREAGA (menționați aici regiunea voastră)! (3x)

SĂ CONTINUE ȘI SĂ SE TRIPLEZE ÎN FIECARE CLIPĂ A FIECĂREI ORE!

Prin Porunca Cristului Cosmic al Preaputernicei Prezențe EU SUNT din Marele Soare Central care veșnic, veșnic, veșnic împlinește această chemare chiar în clipa în care cuvintele sunt rostite!

CER ACEASTĂ MANIFESTARE ACUM!

PRETIND ACEASTĂ MANIFESTARE ACUM!

EU SUNT ACEASTĂ MANIFESTARE ACUM!

PREAPUTERNIC EU SUNT! PREAPUTERNIC EU SUNT! PREAPUTERNIC EU SUNT!

Flăcările Violet ale Transmutării (#2)

Preaiubită Prezență Eu Sunt, Mult-adoratul meu Sine Dumnezeiesc, te rog vino acum când fac aceste Invocări ale Flăcării Violet.

Chem acum și Preafrumoasa Gazdă Înălțată, Îngerii și Arhanghelii și Legiunile de Lumină asociate cu cea de-a Șaptea Rază a Transmutării.

Revărsați, Revărsați, Revărsați Razele Violet ale Iertării și Milei. Dezlănțuiți Coloana de Flăcări Violet asupra mea și a tuturor bărbaților, femeilor și copiilor încarnați pe această Planetă Binecuvântată.

Dizolvați și mistuiți orice discordanță din cele 4 Corpuri ale noastre și din familiile, orașele, țările noastre și din lumea noastră.

Rog Mama-Tatăl Dumnezeu să reverse milioane și miliarde de Raze ale Flăcării Violet în scoarța Pământului, în toate plăcile ei tectonice, platformele oceanice, albiile râurilor, fisurile și găurile și rănile Mamei noastre. Afirm că acestea sunt pline de gloria vindecătoare a Flăcării Violet.

Cer ca aceste preaputernice raze de lumină să pătrundă și mai adânc în Inima Mamei Pământ. Poruncesc ca aceste Raze ale Luminii Violet  să iasă la suprafața Pământului și să o acopere pretutindeni, ridicându-se apoi în atmosfera ei, cuprinzând Centurilor ei de Gaze și fuzionând cu Rețeaua Conștiinței Cristice, transmutând și binecuvântând TOATE particulele de viață cu perfecțiune absolută.

Mențin ferm viziunea Pământului nostru ca o Sferă ce se rostogolește fremătând de Foc Violet. În fiecare zi invoc Preaputernica mea Prezență EU SUNT ca să mă transforme într-o conductă a Focului Violet, astfel încât să aduc cu mine oriunde merg Flăcările Violet în orice simt, gândesc, spun și fac.

EU SUNT o Inimă cutreierătoare a Focului Violet.

Și așa este, Preaiubit EU SUNT.

Atotputernic EU SUNT! Atotputernic EU SUNT!  Atotputernic EU SUNT!

 

Focul Fulgerului Albastru al Puterii, Credinței și Protecției Divine (#1)

Cu măreața putere cu care sunt investit prin Cristul Cosmic, Gazdele Înălțate și Angelice și Suprema Inteligență a Mamei-Tată Dumnezeu, chem și invoc cu intensitate focalizată efectele radiante depline ale FOCULUI FULGERULUI ALBASTRU al PUTERII, CREDINȚEI și PROTECȚIEI DIVINE.

Poruncesc ca acest foc cosmic albastru electric să scoată la suprafață toate neadevărurile și iluziile rămase din întregul câmp unificat… să reveleze adevărul absolut al lui Dumnezeu cuprins în întreaga creație. REVELEAZĂ chiar ACUM adevărata natură a umanității – POTENȚIALUL DIVIN ATOTPUTERNIC, NELIMITAT, care este dreptul nostru prin naștere!

Preaiubit Dumnezeu EU SUNT, revarsă preaputernicul Foc al Fulgerului Albastru prin întreaga mea ființă, scoate la iveala din mine și din întreaga umanitate incredibila putere  a CREDINȚEI DIVINE! Fie ca acest principiu Cristic să se afirme în noi în perfecțiune absolută, astfel încât să trăim și să respirăm ca niște instrumente armonizate ale Credinței în fiecare zi a vieții noastre.

Îndrept acum cu iubire Flăcările Albastre ale Puterii Divine către toate zonele de rezistență rămasă… preaiubite Dumnezeu EU SUNT, extinde acest preaputernic câmp de forță al Voinței Divine în inimile și mințile ființelor umane și alungă orice rezistență la perfecțiunea noastră înăscută. Ne ridicăm acum triumfători, torțe vii ale Infinitei Puteri ale lui Dumnezeu.

Permit ca Forța lui Dumnezeu să curgă liber prin mine, să mă ghideze și să mă înalțe. Poruncesc ca Legea Sincronicității să aducă nivelul perfect de sprijin, resurse, îndrumare și intervenție divină pentru a mă asigura că misiunea mea personală și misiunea de grup sunt îndeplinite în armonie cu Voința Divină.

Acum, în această clipă, invoc conștiința fiecărei Ființe Divine ce însoțește Focul Fulgerului Albastru   … vă rog, pregătiți întreaga noastră familie globală pentru înălțarea colectivă în Realizarea lui Dumnezeu! Suflați sfânta lumină albastră de cobalt a lui Dumnezeu peste întreaga Rețea Cristalină planetară care să ne ajute la revelarea și înălțarea noastră spontană!

EU SUNT PUTEREA DIVINĂ! EU SUNT CREDINȚA DIVINĂ! EU SUNT VOINȚA DIVINĂ! EU SUNT INVINCIBIL ÎN NUMELE LUI DUMNEZEU! PRIN LEGEA GRAȚIE, S-A FĂCUT!

Focul Fulgerului Albastru al Puterii, Credinței și Protecției Divine (#2)

În numele preaiubitei, preaputernicei și triumfătoarei prezențe ale lui Dumnezeu EU SUNT ceea ce SUNT, preaiubitul meu Sfânt Sine Cristic, Sfinte Sine Cristice ale întregii Umanități.. chemăm acum câmpurile de conștiință ale Elohimilor, Maeștrilor Înălțați și Îngerilor Razelor Albastre și Violet, inclusiv Preaputernicul Hercules și Doamna Amazonia, Elohimii Arcturus și Victoria, preaiubitul El Morya, Saint Germain, Arhanghelii Mihail și Credința,  Zadkiel și Sfântul Ametist și legiunile de îngeri ale Focului Albastru al Voinței Divine și Flăcărilor Mistuitoare Violet ale Milei și Compasiunii Iubitoare..

DECLANȘAȚI, DECLANȘAȚI, DECLANȘAȚI acțiunea penetrantă combinată a Focului Fulgerului Albastru al Cristului Cosmic și a Flăcărilor Violet ale Transmutării în conștiința mea, corpul meu, viața mea și lumea mea… în vehiculele corporale ale conștiinței tuturor Lucrătorilor Planetari cu Lumină.. și în conștiința tuturor oamenilor de pe Pământ.

SPULBERĂ ȘI MISTUIE! SPULBERĂ ȘI MISTUIE!

…programarea umană și tot ceea ce ne ține ferecați în separare și frică și departe de sursa unificată a Iubirii. Spadele Violet și Albastre să fulgere prin mijlocul sufletelor noastre, al aurelor noastre și al chakrelor noastre. Eliberați-ne pentru vecie pe aripile Victoriei Cosmice.

Ajutați-ne să ne pregătim spiritual și fizic să răspundem la nevoile acestui moment. Pieriți, false entități ale dorinței. EU MÂNUIESC Spada Flăcării Albastre și Violet… scoțând la suprafață și transmutând acum toate iluziile din jocul separării..

VREMEA VOASTRĂ S-A ÎNCHEIAT.

VREMEA VOASTRĂ S-A ÎNCHEIAT.

VREMEA VOASTRĂ S-A ÎNCHEIAT.

Preaiubită familie a Luminii Cosmice, protejează misiunea noastră personală, resursele și traiul nostru din acest plan pământesc cu puterea invincibilă a Razei Albastre a Voinței Divine. Învață-ne mai mult despre Cuvântul Adevărului, despre Planul Divin pe care dorești să-l îndeplinim în serviciul Ierahiei de Lumină.

Fie ca Flacăra Violet să elibereze toți purtătorii de lumină ca să își poată îndeplini cel mai înalt nivel de serviciu și ca împreună să putem recrea planeta conform Matricei Divine a Conștiinței Cristice, pentru a susține apariția triumfătoare a Rasei EU SUNT. Fie ca toate particulele de energie să se alinieze cu Voința Divină și ca toate spațiile să fie curățate și binecuvântate de Lumina Eternă și Grația Invincibilă.

Binecuvântează întreaga Umanitate și ridică-ne în Triumful Înălțării AICI ȘI ACUM!

S-a Făcut.

 

Flăcările Aurii ale Înțelepciunii Divine (#1)

O, Radiantă Prezență a Soarelui Auriu ce arde în inima mea și în ceruri, mă conectez la tine acum, pătrunzând adânc în nemișcarea marii liniști solare.

Din acest punct central de liniște perfectă, invoc întreaga putere de iluminare a Flăcărilor Aurii ale Înțelepciunii Divine. Fie ca această Lumină Aurie Cristică să inunde conștiința mea și conștiința colectivă a umanității cu puterile luminoase ale inutiției și inspirației divine, ACUM și PURURI.

Cer ca acest câmp de forță radiant al Focului Sacru Iubire să aducă cele mai puternice expresii ale înțelepciunii divine în acțiune, răspândind asupra întregii vieți binecuvântarea flăcărilor aurii ale păcii interioare.

Poruncesc cu întregul sprijin al Legiunilor de Lumină din întreaga Infinitate, ca însuși aerul pe care îl respirăm să se îngroașe cu prezența aurie a Înțelepciunii Divine, pentru ca fiecare respirație să ne umple, să ne hrănească, să ne refacă, să reveleze înăuntrul nostru adevărul Ființei noastre Nemuritoare.

Invoc Lumina Aurie a O Mie de Sori să sufle cu glorie și putere inefabilă prin fiecare flux de viață de pe această planetă, catalizând o revelație globală a noastră ca manifestări PERFECTE ale Înțelepciunii lui Dumnezeu pe pământ. În această realizare ne naștem iar ca Rasa Realizării lui Dumnezeu Aici și Acum.

Prin puterea și prezența Flăcărilor Aurii ale Înțelepciunii Divine, Invoc DEPLINA înțelegere și stăpânire a Legii Universale, în mine și în inimile și mințile tuturor oamenilor de pe această planetă, ca să putem fi în perfectă aliniere cu legile naturale ale lui Dumnezeu, eliberați și liberi să poruncim ca orice nevoie să ne fie îndeplinită fără efort și cu grație, ca rezultat al profundei noastre înțelegeri divine.

Din preaînalta conștiință a lui Dumnezeu, cer ca Eternele Focuri Aurii ale Înțelepciunii să strălucească în mințile noastre de grup pentru a revela Templul lui Dumnezeu cel Viu care SUNTEM în acest moment cosmic. Îmi îndrept acum atenția înăuntru, către vocea suavă și liniștită din adâncul meu și las Sfânta Voce a Principiului Divin să mă ghideze pe mine și pe frații și surorile mele înapoi către Sursa Cauzală a Ființei noastre.

Preaiubită Inteligență Supremă a Marelui Soare Central, invoc ca prin Intervenția ta Divină Flăcările Aurii ale Conștiinței Cristice să pogoare asupra tuturor liniilor temporale și tuturor dimensiunilor, cunoscute și necunoscute, aducând cu ele amintirea deplină a originilor noastre divine ca Maeștri ai Triplei Flăcări a Iubirii, Înțelepciunii și Puterii Divine.

EU SUNT ÎNȚELEPCIUNEA! EU SUNT MINTEA DIVINĂ! EU SUNT STĂPÂNUL TUTUROR LEGILOR UNIVERSALE ! PRIN LUMINA LUI DUMNEZEU VEȘNIC TRIUMFĂTOARE ȘI PRIN LEGEA GRAȚIEI, S-A FĂCUT!

 

Flăcările Aurii ale Înțelepciunii Divine (#2)

Preaiubită și preaputernică Prezență Eu Sunt, te rog vino acum în deplina Glorie Divină a lui Dumnezeu! Preaiubită și Măreață Gazdă Înălțată, Ligi de Lumină ale Îngerilor și Arhanghelilor și ale Mărețelor Ființe Cosmice care sunt aliniate cu Raza Aurie a Conștiinței Cristice, Iluminării și Înțelepciunii, VENIȚI VENIȚI VENIȚI pentru a sprijini perfecta îndeplinire a acestui decret divin!

O, Lumină Aurie Cristică, Coboară, Coboară, Coboară în corpul meu și în lumea mea ACUM. Lasă Razele tale ale Iluminării să umple capul meu și creierul meu fizic. Această Lumină Aurie continuă să coboare prin gâtul meu oferindu-mi Puterea Divină de a Porunci și Vocea Eternă a lui Dumnezeu.

Invoc sinteza perfectă a Înțelepciunii Razei Aurii în conștiința mea și a întregii umanități. Preafrumoasă Rază Solară de Lumină, coboară în Flacăra Inimii mele și Extinde-te, Extinde-te, Extinde-te până la întregul tău potențial divin.

Lasă inima mea să se transforme în Prezența unui Uriaș și Strălucitor Soare Auriu. Din acest Vortex Auriu, las-o să se reverse în toate Acțiunile mele, în Cei Dragi mie și în Lumea mea.

Poruncesc ca Raza Focului Auriu a Conștiinței Cristice să continue să curgă din Mine, să influențeze în bine toți bărbații, toate femeile și toți copiii întrupați pe această Planetă și ca ei să simtă sublima radiație a Bucuriei, Iluminării și Înțelepciunii, în acord cu Voința lui Dumnezeu.

SUNT atât de Recunoscător și Binecuvântat. SUNT atât de Recunoscător și Binecuvântat . SUNT atât de Recunoscător și Binecuvântat.

Atotputernic EU SUNT! Atotputernic EU SUNT!  Atotputernic EU SUNT!

Flăcările de Smarald ale Armoniei, Adevărului și Vindecării (#1)

Prin atotputernica, perfect armonioasa Prezență Divină EU SUNT –

Invoc deplina concentrare a Flăcărilor de Smarald ale Armoniei să izvorască prin mine și prin tot ceea ce ating, creând un câmp de forță transformator de perfectă stabilitate și armonie divină oriunde aș merge. Această radianță de smarald emană din ființa mea și binecuvântează întreaga viață, manifestând armonia perfectă în fiecare particulă a creației.

EU SUNT întruparea divină a Armoniei lui Dumnezeu pe Pamânt, AICI și ACUM. EU SUNT conectat divin la Muzica Sferelor, transmițând fără efort aceste frecvențe sfinte ca pe o simfonie de la Sinele meu Dumnezeiesc pentru a armoniza toate fluxurile de viață, creând perfecțiunea absolută.

Chem acum conștiința înălțată a Preaiubitei noastre Mame Pământ și Înțelepciunea Naturii Înălțate să primească acum această revărsare a Flăcărilor de Smarald ale Vindecării și Armoniei ce izvorăsc din Prezența de Grup EU SUNT și din Marele Soare Central. Fie ca fiecare mineral, plantă, animal, om, spirit al naturii și inteligență devică să se umple de aceste neprețuite flăcări de Verde Smarald, manifestând tiparele Imaculatei Concepții în fiecare particulă atomică și subatomică a vieții de pe Pământ.

EU SUNT Forța Vindecătoare a lui Dumnezeu aici și acum! EU SUNT Prezența ce Aduce Pacea!

 

Cu ÎNTREAGA mea ființă, cresc gloria lui Dumnezeu în fiece clipă, emanând acest divin Foc de Smarald prin fiecare gând, sentiment, cuvânt și faptă!

Poruncesc ca Flăcările de Smarald ale ADEVĂRULUI să pătrundă până la ochiul meu spiritual și la ochiul interior al ÎNTREGII omeniri! Radiați acest foc sfânt prin preaputernicul centru al viziunii divine, DESCHIDEȚI ochiul nostru colectiv la ADEVĂRUL Divin că RAIUL ESTE PE PĂMÂNT! Revelează în noi starea perfectă de conștiință ACUM! ACCEPT că SUNT Cristul și că SUNT în acestă Stare Cerească de Conștiință Aici și ACUM!

Fie ca Flăcările de Smarald ale Adevărului Imanent să lumineze în întreaga omenire, scânteind pe tot globul revelația că SUNTEM imagini PERFECTE ale lui Dumnezeu chiar în acestă clipă! SUNTEM pacea perfectă! Poruncesc ca focurile de smarald să pătrundă în toate iluziile bolii și să stea mărturie a stării neprihănite ale lui Dumnezeu ce se trezește în fiecare formă de viață, să rămână ancorată aici, acum și pururi!

EU SUNT ARMONIA! EU SUNT ADEVĂRUL DIVIN! EU SUNT CONCEPȚIA IMACULATĂ A PERFECȚIUNII DIVINE! PRIN LEGEA ARMONIEI, S-A FĂCUT!

Flăcările de Smarald ale Armoniei, Adevărului și Vindecării (#2)

Preaiubită și Preaputernică Prezență EU SUNT, te chem aici și acum. Chem Măreața Gazdă a Îngerilor și Arhanghelilor, preaputerinica Gazdă Înălțată, toate Legiunile de Lumină și Mărețele Ființe Cosmice care sunt aliniate cu Flăcările Verzi Smarald ale Păcii, Vindecării și ale fluxului Infinitei Abundențe și Resurse.

Pătrundeți, Pătrundeți, Pătrundeți în Ființa și Lumea mea în acest Moment Cosmic al Eternului Acum. Umpleți-mă cu Prezența Voastră Aducătoare de Pace. Umpleți fiecare celulă, atom și electron cu razele voastre vindecătoare de pace, armonie și perfecțiune.

Umpleți gândurile și sentimentele mele cu razele voastre pașnice ale Resurselor și Abudenței Universale.

Fie acum ceasul ca razele voastre pline de Pace să radieze din mine în lume! (x 3)

EU SUNT o conductă a Focurilor Vindecătoare de Smarald care mă vindecă și mă binecuvântează și curge din mine pentru a vindeca și binecuvânta pe toți cei pe care îi întâlnesc. Văd această minunată rază de verde strălucitor cum cuprinde orașul meu, țara și întreaga lume și le umple cu Pace, Armonie și Resurse Perfecte.

EU SUNT una cu Sfântul Flux al Vieții. EU SUNT în perfectă armonie cu fiecare manifestare a vieții pe pământ.

EU SUNT  una cu Sfântul Flux al Sunetului. EU SUNT în perfectă armonire cu AUM-ul Cosmic ce emană din Măreața Liniște Eternă.

EU SUNT una cu Sfântul Flux al Luminii. EU SUNT în armonie perfectă cu fiecare sursă de lumină vie din întreaga creație.

 

EU SUNT expresia perfectă a Cristului pe pământ. Eu dețin toate Virtuțile și Principiile Divine încarnate în Imaculata Concepție. EU SUNT un perfect exemplu de sinceritate, toleranță, compasiune, ecuanimitate, moderație, caritate, credință, bunăvoință, răbdare, modestie, bunătate, diligență, sacrificiu și armonie. Fie ca Focul de Smarald să lumineze aceste calități din mine și din întreaga rasă umană.

Invoc deplina manifestare a Relației Divine pe Pământ. Fie ca toate formele de viață să trăiască în pace și armonie depline, sprijinindu-se și iubindu-se unele pe altele în toate chipurile.

Poruncesc ca conștiința divină a Focului Cosmic de Smarald să inunde Puterile Naturii și Forțele Elementelor și să le elibereze triumfător, libere să fie și să facă ceea ce Tiparul lor Divin original le pregătise să facă. Invoc deplina înțelegere divină a Cărții Naturii, fie ca toate secretele sale demult ascunse să fie revelate! Prin Legea Grației, S-A FĂCUT!

Flăcările Roz Trandafirii ale Iubirii Divine (#1)

Invoc acum Preaiubiții Îngeri ai Focului Roz Trandafiriu, Preaputernica Gazdă Înălțată, Câmpul de Forță Dumnezeiesc al Divinului Feminin și toate Ființele Cosmice care au autoritatea de a elibera focul sacru ca să fie aici cu mine acum, când fac acest decret divin!

Mă predau în această clipă pentru a fi o conductă goală a Iubirii Divine pe Pământ. Fie ca această energie magnetică să curgă prin mine cu perfectă ușurință.. radiind din mine pentru a binecuvânta tot ceea ce întâlnesc în viața mea de zi cu zi. Permit ca fiecare gând, cuvânt, acțiune și sentiment să fie calificate de Focurile Roz Trandafirii ale Iubirii Perfecte ale lui Dumnezeu, astfel încât simpla mea prezență să poată fi un balsam vindecător pentru cei la nevoie.

EU SUNT completa, divina expresie a compasiunii. Eu sunt un vas sfânt pentru infinita bunătate a lui Dumnezeu din care revărs această energie iubitoare, imanentă asupra întregii vieți.

Pătrund ADÂNC, ADÂNC, ADÂNC, în Flăcările Iubirii Divine pentru a primi această putere transfigurantă în fiecare celulă a ființei mele. EU SUNT un foc din Focul Roz Trandafiriu al O Mie de Sori, ce arde în completă uitare de sine în timp ce dedic TOT ceea ce SUNT pentru înălțarea și mântuirea întregii vieți. Prin Puterea lui Dumnezeu, strălucesc pentru eternitate, oferind viață și sprijin către tot ceea ce întâlnesc.

Invoc preaputernica eliberare a Flăcărilor Roz Trandafirii ale Iubirii Divine care să cuprindă Rețeaua Cristalină planetară, să umple Pământul și inimile tuturor oamenilor cu această energie mistuitoare a Iubirii. Fie ca această lumină radiantă Roz Trandafirie să strălucească peste toate comunitățile, toate regiunile, toate țările și continentele, stimulând apariția globală a IUBIRII ca principiu ce motivează orice acțiune.

Mă deschid complet la puterea mântuitoare a Grației Divine. Fie ca această forță eliberatoare să vindece instantaneu conștiința de masă, revelând natură lipsită de ego inerentă întregii umanități. Fie ca Lumina Grației să cuprindă întregului meu câmp și să radieze din și prin ochii, vocea și atingerea mea. Prin simțurile mele cristice, văd IUBIREA DIVINĂ în TOȚI și TOATE care îmi ies în cale.

 

EU SUNT  Mama Divină. EU SUNT Tatăl Divin. EU SUNT Copilul Divin. EU SUNT Custodele Planetei. EU SUNT Forța Vie a Iubirii Divine. EU SUNT Divina Reamintire a Originilor noastre Iubitoare! Prin Legea Iubirii, S-A FĂCUT!

Flăcările Roz Trandafirii ale Iubirii Divine (#2)

Preaiubită și Preaputernică Prezență Eu Sunt, Măreață Gazdă a Maeștrilor Înălțați, Mărețe Legiuni ale Luminii și Mărețe Ființe Cosmice ce aveți autoritatea de a elibera Focul Sfânt!

ÎNDREPTAȚI, ÎNDREPTAȚI, ÎNDREPTAȚI Flăcările Roz Trandafirii către întregul Pământ și întreaga Rețea Cristalină planetară. Lăsați ca Puterea radiantă a Iubirii, Voinței și Grației lui Dumnezeu să pătrundă adânc în mine, prin mine și împrejurul meu, transformând întreaga mea ființă într-un câmp al Mântuirii Divine.

Invoc cel mai puternic curent al Razei Roz Trandafirii ale Iubirii Necondiționate să curgă în fiecare particulă a corpului meu, coborând prin vârful capului până ce cuprinde toate organele din corpul meu, purtând cu el Întinerirea, Tinerețea Eternă, Sănătatea Perfectă și Frumusețea Radiantă.

Poruncesc ca preaputernicele Flăcări Roz Trandafirii ale Iubirii Divine să izvorască pentru totdeauna din inima mea către lume, strălucind de Infinita Compasiune a lui Dumnezeu în fiecare persoană, loc, situație sau lucru ce îmi iese în cale, transfigurând toate tiparele separării în perfecte manifestări ale Iubirii.

Prin Legea Iubirii, îndrept întreaga putere radiantă a Razei Roz Trandafirii către preaiubitul nostru Pământ, în fiecare moleculă de Apă și adânc în fiecare particulă de Aer, umplând ÎNTREAGA viață cu perfecțiunea magnetică a Iubirii Mamei Divine.

Suntem atât de Recunoscători și de Binecuvântați, Suntem atât de Recunoscători și de Binecuvântați, Suntem atât de Recunoscători și de Binecuvântați

Atotputernic EU SUNT! Atotputernic EU SUNT! Atotputernic EU SUNT!

ȘI AȘA ESTE!

Flăcările Albe ale Purității și Înălțării (#1)

Preaiubit Dumnezeu și preaputernică Monadă, te rog să mă asiști acum când rog câmpul de conștiință al Maestrului Înălțat Serapis Bey și preaputernicele sale Legiuni de Îngeri ai Focului Sacru  să dea drumul Flăcărilor Albe ale Înălțării din Templul din Luxor și din Marea Soare Central.

Preaiubit Dumnezeu EU SUNT, invoc deplina saturare a ființei mele individuale și a Corpului de Grup cu Flăcările Albe ale Purității și Înălțării. Fie ca acest foc alb al creației să ardă toate energiile rămase și blocajele care stau în calea Realizării noastre colective a lui Dumnezeu! Poruncesc ca sistemul meu multicorporal să primească această orbitoare lumină albă în perfectă stare, astfel încât toate codurile interne să poată fi deschise pentru binele suprem al tuturor!

 

Mă deschid complet pentru a primi toată înțelepciunea acumulată și purtată în înregistrările magnetice de acest sfânt foc alb, astfel încât să pot fi o rază vie a Luminii Eterne ale lui Dumnezeu în timpul acestui proces de transformare. EU SUNT Lumina lui Dumnezeu VEȘNIC TRIUMFĂTOARE!

Cer să primesc cele mai mari inițieri ale acestui Foc Alb al Înălțării căci sunt pregătit să sacrific TOT CEEA CE SUNT în serviciul Planului Divin. Primesc cu grație toate învățăturile de măestrie și de disciplină ale preaiubitului maestru Serapis Bey aici și acum!

Poruncesc ca un tub preaputernic de Flăcări Albe ale Purității și Înălțării să fie în jurul meu și al Corpului meu de Grup din acest moment înainte. Acest tub din lumina focului creației este atât de puternic încât doar cele mai divine frecvențe îl pot străpunge! Acest cilindru din Lumina lui Dumnezeu trasformă TOATE energiile pe care le întâlnește în cele mai înalte expresii ale purității și perfecțiunii!

Poruncesc ca acest sfânt Foc Alb să pregătească Corpul de Grup pentru Absorbția Monadică! Chem Monada să preia acum controlul deplin asupra vehiculului personalității mele! Preaiubit Dumnezeu, ridică coeficientul nostru de lumină până la cel mai înalt și sigur grad posibil în acest moment! Umple-ne cu această lumină dumnezeiască pentru a putea deschide calea către Regatul lăuntric pe care să pășească întreaga umanitate!

EU SUNT Înălțarea în Lumină. EU SUNT LUMINA ALBĂ a lui Dumnezeu. EU SUNT Dumnezeu Întrupat AICI ȘI ACUM! Prin Legea Controlului Magnetic, S-A FĂCUT!

Flăcările Albe ale Purității și Înălțării (#2)

În numele Preaputernicului Dumnezeu EU SUNT, chem acum Măreața Gazdă Înălțată, preaputernicele Legiuni de Lumină din Tărâmurile Adevărului Iluminat și Mărețele Ființe Cosmice ale Iubirii să vină acum și să intre în aliniere perfectă cu această invocație divină, strălucind cu forță extraordinară Flăcările Albe radiante ale Purității și Protecției.

Invoc deplinul sprijin divin al tuturor Ființelor Divine ale Focului Sacru Alb din Marele Soare Central pentru ca Flăcările Albe ale Substanței Perfecte ale lui Dumnezeu să Curgă, Curgă, Curgă în mine și în Lumea mea, Aici și Acum.

Fie ca aceste luminoase Flăcări Albe ale Purității să coboare în întreaga mea matrice energetică și să dizolve orice discordie rămasă și orice imperfecțiuni ale dualității, transformând TOT CEEA CE SUNT în perfecțiune Cristică.

EU SUNT LUMINA ALBĂ VIE A LUI DUMNEZEU, AICI ȘI ACUM!

Fie ca aceasta să se întâmple acum și pururi, acum și pururi, acum și pururi.

Puritatea Imaculatei Concepții continuă să cuprindă fiecare celulă, să crească în fiecare clipă până când întregul meu veșmânt omenesc va deveni un corp de foc viu al Perfecțiunii lui Dumnezeu.

Prin această acțiune divină, în al treilea ochi al meu se crează o frumoasă Perlă iridescentă din care strălucește putere infinită, activând pe deplin abilitatea mea de a vedea prin fereastra Sufletului meu ÎNTREAGA viață ca fiind PURĂ și PERFECTĂ.  Acest curent radiant al FOCULUI ALB PUR curge din ochii mei, bunecuvântând ÎNTREAGA viață, rearanjând orice dizarmonie în perfecțiune absolută.

Orice altceva mai prejos decăt Iubirea, Lumina și Perfecțiunea este dizolvat de această Rază Albă a Purității care radiază din fiecare particulă a lui DUMNEZEU EU SUNT.

Prin Ochii Cristici, văd lumea mea complet transformată, perfectă și pură, exact așa cum ESTE.

Văd Pământul complet transformat în timp ce primesc cu grație Raza Albă a Purității înapoi pe planetă.

SUNT atât de Recunoscător. SUNT atât de Recunoscător. SUNT atât de Recunoscător

Atotputernic EU SUNT! Atotputernic EU SUNT! Atotputernic EU SUNT!

Cu Iubire,

Children of the Sun Humanitarian Foundation

www.childrenofthesun.org

info@childrenofthesun.org

Un comentariu la “Decretele Flăcărilor Sacre

  1. Pingback: Focul Sacru | Lumina si Iubire

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s