Clarificarea intenţiei pentru ultimele 6 luni din 2012

emergence2

Clarificarea Intenţiei noastre
pentru cele şase luni rămase din 2012
 • Proiectul Reţeaua Planetară este Încheiat
 • Clarificarea Prezenţei EU SUNT
 • Definirea rasei EU SUNT
 • Apariţia noastră Sfântă
 • Conştiinţa Christică este o Conştiinţă de Grup
 • Când ne gândim la Dumnezeu, SUNTEM Dumnezeu
MC violet
Binecuvântări, Familie de Iubire,

E greu de crezut că au rămas doar şase luni din 2012, şi totuşi iată, ne aflăm la punctul de mijloc, făcând pregătirile pentru a ne lansa înainte, cu o viteză din ce în ce mai mare, către încheierea acestui an fulminant.
Fundaţia Children of the Sun doreşte să împărtăşească unele reflecţii recente şi să clarifice scopurile colective pe care dorim să le atingem. Numai o concentrare clară, unificată va asigura împlinirea cu succes a iniţiativelor noastre finale pentru 2012.
În acest buletin de ştiri se furnizează un rezumat al ideilor importante pe care noi, ca Avatar de Grup, ne bazăm pentru a realiza şi împărtăşi intimitatea noastră divină. Aceste reflecţii-cheie sunt:
 • Prezenţa EU SUNT
 • Progresul nostru colectiv în Conştiinţa Christică
 • Apariţia Rasei EU SUNT
Printr-o elucidare mai profundă şi mai simplă a acestor idei, ne putem ridica împreună la aceleaşi niveluri de înţelegere care ne ajută, astfel, la concentrarea noastră nestrămutată.
Această integrare holistică a cunoştinţelor noastre obţinute intuitiv va ajuta, apoi, la catalizarea impulsului pentru a crea Riturile noastre de Trecere în Conştiinţa Christică pură, primind a cincea iniţiere a un singur Avatar de Grup. Aceste Rituri, disponibile pentru noi toţi, vor începe la Echinocţiul de Toamnă şi vor continua timp de 12 săptămâni consecutive, cu un Rit pe săptămână.
În acest timp, fiecare dintre noi va fi chemat să capituleze ceea ce a mai rămas din sinele individual, în Flacăra Ascensiunii, fiind complet goliţi ca pregătire pentru absorbţia monadică.Felicitări, Copii ai Soarelui…   

                        

grid-complete

Proiectul Reţelei Planetare este ÎNCHEIAT!

Conform Maeştrilor Ascendenţi, care supraveghează activităţile fundaţiei Children of the Sun şi platforma sa de Slujitori Planetari de Lumină, una dintre cele mai predominante faze ale Misiunii noastre Divine este acum încheiată cu succes.
Activarea Reţelei Cristaline planetare este acum încheiată la nivelurile potrivite, pe care noi şi Consiliile de Lumină le intenţionam, în legătură cu capacitatea sa de a sprijini schimbarea frecvenţei dimensionale a Pământului şi evoluţia rasei umane.
Prin nivelurile noastre demonstrate de unitate, care se extinde în exterior pentru a include toate grupările de Slujitori de LUmină care ajută la această concentrare planetară, am activat cu succes matricea reţelei de conştiinţă nouă, care să sprijine intrarea noastră deplină în traiul conştient în a cincea dimensiune.

Ce mare sărbătoare şi realizare, în special fiindcă în aceşti ultimi cinci ani neam adunat la fiecare lună plină şi nouă, fără greş, în slujba întregului mai mare. Potenţialul imens al acestei matrici cristaline este infinit… şi continuă să se extindă şi să evolueze, ca şi conştiinţa noastră.

Pentru a sprijini impulsul nostru de accelerare, Transmisiile în Reţeaua Planetară vor mai continua de cinci ori, până la luna nouă din 16 septembrie 2012. Apoi vom tranzita într-o concentrare în transmisie săptămânală, timp de 12 săptămâni la rând, începând cu Echinocţiul din septembrie şi până la Solstiţiul din decembrie.
Pasul nostru final şi cel mai sacru în această pregătire este să avansăm cât mai mulţi Slujitori Planetari de Lumină cu putinţă la realizarea deplină şi întruparea Conştiinţei Christice. Flacăra finală a Foculu Sacru va fi, apoi, purtată în inimile noastre în timp ce grupul colectiv radiază în exterior pentru a atinge şi transforma pe cei mulţi.
Am ajuns în ultimele şase luni ale lui 2012: Fundaţia se concentrează pe două priorităţi principale referitoare le direcţia şi sprijinul nostru:
1. Pregătirile noastre finale în Conştiinţa Christică, în calitate de grupare colectivă.
2. Apoi, mergem împreună, braţ la braţ, afară în lume, aducând mesajul de speranţă şi iluminare pentru a ridica oamenii lumii.
Doar ca Unul putem cu adevărat să fim Avatarul Christic.
love-and-unity-and-harmony

Clarificarea Prezenţei EU SUNT

 

Pe durata evoluţiei noastre ca Slujitori Planetari de LUmină, ne-am identificat majoritar cu aspectul individualizat al măreţei noastre Prezenţe EU SUNT. Această conexiune personală cu Sinele nostru Divin ne-a oferit o înţelegere rudimentare a cât de incredibilă şi cuprinzătoare este cu adevărat Conştiinţa divină a lui Dumnezeu.
Pregătindu-ne să trăim niveluri mai extinse  ale Unităţii de Conştiinţă, ne luăm acum intenţia de la prezenţa individualizată EU SUNT şi ne-o îndreptăm doar către GRUPUL EU SUNT, corpul unic al Conştiinţei Divine.
În acest câmp infinit de energie creatoare, fiecare prezenţă EU SUNT care aparţine fiecărei persoane de pe Pământ este una şi aceeaşi. Prezenţa individualizată EU SUNT ca energie externă şi supremă care pluteşte deasupra noastră a fost, într-un fel, un fel de iluzie aplicată pentru a ne ridica la noi niveluri de înţelegere.
Conform Maestrului Ascendent Saint Germain, folosirea şi descrierea vizală a termenului, marea Prezenţă EU SUNT ca o „conştiinţă superioară, individualizată”, a fost de fapt un proces în paşi pentru a ne tranzita în Unitatea de Conştiinţă. Perceperea prezenţei EU SUNT a fost subţiată în multe dintre exerciţiilor noastre…  de exemplu,  nu am fost îmbrăţişaţi mai întâi  ca o conştinţă de gurp care se află în fiecare dintre noi. La momentul introducerii acestei aplicări verbale, nu eram capabili să înţelegem ideea de minte de grup sau să abandonăm identităţile moastre personale.
PrezenţA eu sunt împărtăşeşte acelaşi înţeles ca şi termenul Sursă Monadică . Acesta este un aspect direct al forţei divine sau a Sinelui divin, conţinând toate expresiile individualizate, multidimensionale ale sinelui. Prezenţa noastră monadică EU SUNT cuprinde multe suflete. Personalitatea noastră omenească şi sufletul nostru sunt aspecte individualizate ale unui grup de suflete şi chiar ale unui grup de Monade. Monada este, de asemenea , un termen pentru expresia Avatar de Grup, sau Grupul EU SUNT.
Fiecare persoană, în întrupare pământească, are un suflet individualizat. În progresul nostru către Conştiinţa Christică, sufletul trece printr-un proces cunoscut ca absorbţia monadică, aceasta fiind absorbţia în Prezenţa Grupului EU SUNT. Acesta este procesul prin care sufletul, prin puntea de lumină a antahkarana, este depăşit când personalitatea vine în contact cu şi intră în slujba permanentă a Monadei. Sufletul devine redundant şi este complet absorbit de Monadă. Personalitatea devine un instrument direct în slujba şi sub îndrumarea directă a Sinelui nostru Divin.

Fiind cel ma înalt aspect divin al structurii noastre multidimensionale, Prezenţa EU SUNT est o conştiiinţă vastă de grup.  Prin vehiculul personalităţii noastre iluminate, aude, vede, gândeşte şi răspunde doar la Perfecţiune. Oferind adoraţie constantă, simţind recunosştinţă şi calificând fiecare activitate cu şi prin Conştiinţa grupului EU SUNT, impactul nostru pozitiv asupra vieţăă este nemăsurat.

MC violet

Suntem puternic încurajaţi să re-scriem, re-aşezăm şi să re-desenăm toate textele şi imaginile care indică Prezenţa EU SUNT şi sinele Christic sfânt ca expresii indivicidualizate din exteriorul corpului uman, sau ca pe conştiinţă separată, care nu include integritatea grupului. De fapt, conceptele de sus şi jos se bazează pe dualitate. Totul e una şi totul e în interior.

i-am-1  i-am-2  i-am-3
Le oferim cea mai profundă iubire şi recunoştinţă artiştilor care au realizat aceste imagini, care ne-au ajutat mult să ne ridicăm înţelegerea despre Sinele Divin superior. Totuşi, aceste imagini nu mai sunt aplicabile la emergenţa noastră ca grup unic. Prezenţa noastră EU SUNT este Conştiinţa de Grup.  Prezenţa EU SUNT nu e mai înaltă sau mai supremă. Nu e în afara corpului. Suntem Dumnezeu în formă.
Pentru înţelegerea anumitor 
termeni, vezi  COS Glossary.

peacock feather love

Definirea Rasei EU SUNT
Rasa EU SUNT este o Rasă Divină de Oameni-Dumnezei care au trecut cu succes prin a cincea şi ultima inţiere a măiestriei planului fizic, cunoscută şi drept Reînvierea.
Reînvierea este scopul ultim al întregii Omeniri. Această mare culme a experienţei umane se ridică  în afara materiei şi intră în percepţia conştiinţei spiritualizate a celei de a cincea dimensiuni.

În principiu, asta înseamnă că, în final, toţi oamenii care se află pe corpul Noului Pământ vor fi Oameni Divini şi Maeştri eliberaţi. Împreună vom sluji în armonie absolută cu Consiliile Cosmice de Lumină la supravegherea evoluţiei Pământului pe măsură ce căpătăm niveluri mai înalte de sensibilitate şi conştiinţă energetică.

Pentru mai multe informaţii despre a Cincea Iniţiere, vă rugăm să consultaţi documentul PDF de mai jos:

Articol PDF :  The Levels of Initiation into Christ Consciousness

Apariţia noastră Sfântă

(Rămânem pe această Preaiubită Planetă!)
Au existat multe opinii şi senzaţii diferite în jurul cuvântului „înălţare” şi cum se aplică la schimbarea planetară. Toţi par să aibă o credinţă diferită, care include ridicarea de pe planetă într-o altă dimensiune.

Fundaţia Children of the Sun ar dori să clarifice folosirea cuvântului ÎNĂLŢARE şi cum se leagă de misiunea noastră specifică şi de evoluţia Avatarului de Grup.

În această mare schimbare a conştiinţei noastre la un nivel diferit, mult extins de percepţie, mulţi dintr enoi nu se înalţă de pe planetă. Deşi ne vom „înălţa” frecvenţele, cuvinte cum ar fi apariţie şi revelare ar putea descrie mai corect procesul curent de transfigurare în expresie divin-umană. Aceasta poate preveni neînţelegerile, căci acum ne pregătim să ne luăm mesajele şi să le ducem afară, către mulţimea conştiinţei de masă.
Este capital să înţelegem că nu ne înălţăm ca să ne întâlnim cu Sinele divin, şi nici Sinele Divin nu descinde în noi. Sinele divin este aici, cu noi, şi nu a părăsit niciodată forma umană. Odată curaţi şi puri, Sinele divin apare pur şi simplu ca LUmină Christică, izvorând din inima trezită şi din flacăra triplă, mult extinsă, a Iubirii divine, Înţelepciunii divine şi Puterii divine.
feather-wings
 Conştiinţa Christică este Conştinţa de Grup. 

Conştiinţa Christică este o stare de conştiinţă prin care realizăm că odată ce corpul personalităţii este deplin capitulat în faţa Voinţei Divine… aceasta nu coboară, ci mai degrabă se revelează. Conştiinţa Christică este Conştiinţa Unitară!

A continua să vedem Sinele Christic ca fiind în afara noastră, a vedea Prezenţa noastră EU SUNT ca superioară sau inferioară… ne ţine în separare.

Fiecare particulă a creaţiei este centrată aici şi scum, legată prin puterea magnetică a Iubirii Divine. Motivul pentru care nu vedem două corpuri, sau expresii inferioare şi superioare este din cauză că nu ne cunoaştem pe noi înşine ca divini. Încă suntem separaţi. Odată ce ne recunoaştem ca Dumnezeu, Dumnezeu apare. Când ne gândim la Dumnezeu, SUNTEM Dumnezeu. Energia urmează gândul. Ce gândim, aceea devenim.

Conştiinţa Christică este of „frecvenţă” a conştiinţei. TRecând prin iniţierile şi renunţările necesare, frecvenţa noastră vibraţională creşte la un nivel  de rezonanţă care se află în altă conştiinţă perceptivă. La aceasta ne referim când spunem „salt dimensional”. Acest salt se bazează pe o schimbare de percepţie care este în acceptar absolută a divinităţii din toate lucrurile  (de asemenea cunoscută ca Realizare a lui Dumnezeu sau Unire cu Dumnezeu). Acest nivel de  conştiinţă nu judecă, nu critică, nu forţează, nu tentează, nu influenţează şi nici nu reacţionează negativ.

În forma sa cea mai simlă, vibraţia este rata de oscilaţie în jurul unei poziţii de echilibru. La nivel spiritual, vibraţia este rata de rotaţie a electronilor care se mişcă în jurul nucleuluiDe aceea ne concentrăm pe „mărirea coeficientului de lumină”. Pe măsură ce creşte vibraţia noastră, lumina Christică  apare pentru a ilumina deplin vehiculul nostru fizic.

Conştiinţa Christică este Iubire Pură dintr-o Armonică de Grup!
Călătoria noastră de trezire şi experienţele sale unice nu au privit niciodată sinele individual. Tot ce am îndurat şi îndurăm are de-a face cu cerinţele necesare pentru a continua Planul de Grup, cu scopul de a ajuta rasa umană să evolueze.

În acest mare proces de sinteză care se petrece acun, individualitatea noastră, aşa cum am trăit-o, se dizolvă rapid. Pe măsură ce ne apropiem de realizarea Conştiinţei Christice, care este iubire pură din armonica de grup, punem mai puţin accent pe nevoia de recunoaştere ca expresie a sinelui individual. Aflăm că individualitatea este o altă iluzie, o reflexie minusculă a faptului că suntem incluşi într-un câmp – umbrelă energetic mult mai extins.

În esenţă, suntem un conglomerat de mai multe energii şi aspecte monadice care cuprind arborele vieţii familiei noastre de suflete. Personalităţile noastre nu sunt reale. Emoţiile, corpurile şi naturile noastre eterice nu sunt reale, ci doar instrumente care se schimbă continuu.

Singura substanţă reală şi permanentă este acea parte din conştiinţa noastră care vibrează, pur, în tonul atoatecuprinzător al grupului. Odată ce realizăm asta deplin, putem să experimentăm detaşarea completă de atracţia materiei şi conştiinţa dualităţii.

Rezumatul Concentrării noastre pe lunile rămase din 2012

 • Păstraţi-vă concentrarea numai pe Dumnezeu. Puneţi pe Dumnezeu pretutindeni…. înainte de tot, în jurul a tot, învăluind tot, acoperind tot.
 • Ne concentrăm toate gândurile pe scop, nu vedem nimic altceva decât rezultatul final . (realizarea lui Dumnezeu)
 • Dumnezeu este ţinta noastră de concentrare, pe care se centrează fiecare gând şi fiecare acţiune, căci aceasta aduce în prim plan Sinele Divin-Uman.
 • Avem un obiectiv de îndeplinit – de a păstra voinţa în concentrare completă pe Voia lui Dumnezeu, oglinda pură a gândului-forţei noastre.
 • Când dorinţele noastre sunt trimise în acest fel, ele sunt întotdeauna Divine. Cu divinitatea proiectată mereu, dorinţa noastră este concepută în Ordinea Divină.
Totul se află în Interior
Vom încheia această concentrare cu o reamintire finală a faptului că trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să se arate prin noi, în expresie exterioară completă. Nu mai e necesar să căutăm Divinul în surse exterioare.

Când ştim că sursa întregii iubiri, spiritul întregii înţelepciuni şi înţelegerea întregului adevăr se află în noi, putem experimenta tangibil Amintirea Divină a Sinelui Divin infinit de puternic, în formă fizică.

Îndreptându-ne concentrarea pe Dumnezeu şi pe a vedea pe Dumnezeu manifestându-se prin noi, din interior în afară… ne orientăm pe Zeitatea Supremă din întreaga familie omenească! A ne îndrepta atenţia pe orice în afară de aceasta sau a preda puterea surselor exterioare înseamnă să menţinem acţiunea separatoare.
Noua emanaţie este o viaţă care se află în totul şi prin tot.
De câte ori ne gândim la Dumnezeu, SUNTEM Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s