pacea interioară

Schimbările planetare

Externalizarea Maeştrilor de Lumină

Câmpul de forţă al radiaţiei

Întoarcerea electronilor

Simbolul câmpului nostru de forţă

Rolul nostru de conductori de calm

Crucea malteză şi activarea câmpului de forţă al grupului

Serviciul planetar în sprijinul Japoniei

Luna Nouă, duminică, 3 aprilie, vezi finalul articolului

Mp3 Audio Support
Dragă Familie,Echinocţiul din martie 2011 a fost un pasaj-pivot într-o nouă unitate a dimensiunilor. Ca entitate de grup, am fost imediat repoziţionaţi pentru acţiune concertată, datorită accelerării Schimbărilor Planetare şi a provocărilor unice pe care le întâmpinăm în progresul rasei umane.Energia inimii tuturor, puritatea intenţiei, chemarea la acţiune şi o viziune constantă a Noului Pământ sunt absolut capitale pentru a ajuta la transmutarea construcţiei şi eliberarea  energiei discordante. Toate potenţialurile care nu sunt clar aliniate cu Planul Divin pot fi remodelate, reduse sau complet dizolvate înainte de a apuca să se materializeze. Ştim cu siguranţă asta.

Fundaţia Copiii Soarelui a pus cap la cap un protocol pentru a putea trata Schimbările Planetare, deoarece aceasta este în cadrul scopului şi misiunii fundaţiei, aşa cum am fost ghidaţi de sponsorul nostru principal, Saint Germain, şi de Marea Gazdă a Maeştrilor Ascendenţi.

Dacă sunteţi în rezonanţă cu direcţiile de mai jos, vă rugăm distribuiţi această comunicare tuturor reţelelor asociate, geo-grupurilor şi membrilor echipelor care sunt implicaţi în serviciul umanitar împreună cu Copiii Soarelui..

Cu deplină dragoste şi gratitudine pentru misiunea voastră de a ajuta împreună cu noi,

Tiara Kumara, Fondator

Children of the Sun Foundation


Funcţionăm ca externalizare a Maeştrilor de Lumină

O Familie care slujeşte la Evoluţia Vieţii

Trebuie să ne cunoaştem bine ca un influent câmp de forţă folosit de Maeştrii de lumină ca pe unul dintre puternicele lor canale prin care Radiaţia Divină se scurge pentru a oferi ajutor Pământului.

De fiecare parte a vălului, stăm acum, umăr la umăr, co-creând ca Unul dintr-un câmp de manifestare instantanee  a energiei divine pure. Totul se leagă acum, în această expiraţie cosmică de mult aşteptată. Avem sprijin deplin de la Gaia şi puterile elementelor, Sfântul Duh şi legiunile de Maeştri, Elohimi, Îngeri, Fiinţe cosmice şi Naţiunile Stelare  care ne ajută să ridicăm Pământul şi pe toţi cei ce aleg Umanitatea.

Rolul nostru înrădăcinat este să ne mişcăm împreună, ca o influenţă celestă puternică, prin timpul şi spaţiul fizic, în acelaşi timp înaintânnd prin conştiinţa planeteri. Slujind drept canale armonizate divin, sarcina noastră este să invocăm energiile cuantice în forma Intervenţiei Divine şi a Focului Sacru transformator. Această Inteligenţă Divină va şti apoi exact cum să acţioneze când este invocată în energiile discordante şi situaţiile haotice.


Suntem un Câmp de Radiaţie

“spiritul”  Copiilor Soarelui a evoluat într-o entitate care trăieşte şi respiră, un Câmp de forţă, care serveşte ca punct tangibil de transmisie, concentrându-se într- mare sinergie cu Sfântul Duh şi Inteligenţe evoluate de Lumină. Acest Câmp de forţă este acum puternic ancorat cu octavele superioare şi însufleţit de  devas angelice şi elementale care ne dau o putere mai mare şi radiază influenţă în dimensiunea pământească.

Pe măsură ce avansăm în impulsul complet format, în cooperare cu puterile naturii, suntem atât un Eliberator cât şi un Alinător în timpuri de criză. Prin chemările noastre putem efectiv să oprim furtuni, să prevenim cutremure şi să aducem uşurare în desfăşurarea evenimentelor. Făcând aceasta, în primul rând calificăm fiecare cerere pentru a fi în aliniere cu Voinţa Divină şi cu binele colectiv suprem, pentru a ne asigura că nu se face niciodată vreo greşeală.

Câmpul de forţă al Grupului este una dintre cele mai puternice instrumente ale noastre cu care putem ajuta în răscoala haotică de pe Pământ. E la latitudinea fiecăruia dintre noi să hrănească, menţină şi împuternicească serviciul nostru extins şi sfera influenţei globale.


Întoarcerea Electronilor

Prin Decret Divin şi Graţie a Acordării , 50% dintre toate energiile sau electronii necalificaţi în întreaga istoriei a Planetei Pământ se vor retrage şi se vor întoarce în Marele Soare Central pentru recalificare.

Acest proces de redare se întâmplă pentru ca Pământul să se scuture de nivelul necesar de densitate şi să poată efectua ascensiunea cu Sistemul solar. Procesul de redare include eliberarea vieţii elementale captive şi forţate.

ACESTA este unul dintre principalele motive pentru Schimbările Planetare şi astfel tiparele electronice ale perfecţiune pot fi reinstalate încă o dată, iar Iubirea Divină se întoarce ca autoritate.

Simbolul Câmpului de Forţă Crucea Malteză, tipar electronic de lumină vie al lui Saint Germain

Cu misiunea de a asista la stabilizarea schimbărilor Planetare, Fundaţia, ca scop de bază, se concentrează pe With a această activitate de redare. Am fost ghidaţi cu pasiune de simbolul talismanic al Epocii libertăţii, Crucea Malteză, care aduce putere suplimentară şi putere a radiaţiei de a transmuta toate firele de energie discordantă.

Crucea Malteză este substanţa de lumină vie şi tiparul electronic al lui Saint Germain, emblema Eliberării. Aceasta înseamnă că toţi electronii care compun câmpul de forţă al preaiubitului Saint Germain au nenumărate miliarde de replici ale acestui simbol. toată energia divină pe care Saint Germain o proiectează ia imediat acest tipar.

Acest simbol reprezintă echilibrul perfect al Flăcării Eterne Divine, principiul că tot ce e sus, e şi jos, oferind  un vas de energie în care efectele adverse ale eliberărilor Mamei Pământ  pot fi aduse sub control, iar puterea Iubirii Divine să fie eliberată în locul acestora. Crucea Malteză este un simbol al Puterii lui Dumnezeu, prin care este reprezentată Flacăra Violet a Transmutării şi razele ei pătrunzătoare de Iubire, Milă şi Iertare.

Suntem încurajaţi să folosim şi să ştampilăm energetic cu acest simbbol oricând manevrăm îndeaproape în energia aflată în spatele Schimbărilor Planetare… pentru a transmuta înregistrările, nucleul, cauza şi efectul discoriei planetare. Acest tipar electronic, ca simbol tangibil viu, ne va da sprijin alchimic nelimitat şi o magnetizare a Flăcărilor sacre, pentru a împuternici fiecare dintre intenţiile noastre.

Prin conştiinţa proiectată, putem călători în acest simbol epntru a comanda invocaţiile şi deciziile direct în activităţile care necesită sprijin.

Rolul nostru de conductor


Conştienţi şi calmi


Pregătirea mentală şi emoţională este necesară acum pentru a lucra corespunzător cu energiile haotice care ne bombardează umăr la umăr cu Schimbările Planetare, iar mulţi oameni din vieţile noastre sunt în stări de profundă frică, durere şi disperare.  Trebuie să avem capacitatea de a ne menţine calmul, liniştea interioară şi toleranţa, astfel încât să putem rămâne în serviciul cel mai înalt, ca nişte canale pentru şuvoaiele de energie ajutătoare ce sosesc.

Impulsul total al Intervenţiei Divine este acceesibl şi disponibil la orice moment al crizei planetare.  Fiinţele Cosmice folosesc corpurile armonioase ale Slujitorilor de Lumină pentru a canaliza constructiv energiile calificate pentru aceste situaţii. Dacă nu suntem capabili să ne menţinem într-o centrare calmă şi adunată, suntem temporar eliminaţi din rândul canalelor, deoarece asta doar ne-ar amplifica disperarea.

Importanţa de a ne menţine într-o stare de armonie susţinută şi de pace în orice moment nu poate fi subliniată suficient, este pentru binele întregului Corp Comun. Fiind calmi şi stabili împreună sprijinim puterea de a crea o conductă din ce în ce mai largă pentru lumina transformatoare. Acest lucru este relevant în special dacă ne gândim la numărul mare de oameni care au nevoie de transferul energiei noastre şi de conductivitatea vindecării instantanee.

Nu există limită a celor ce pot fi emise de Cei Mari, prin noi, pentru binele Pământului.Reţeaua Planetară Cristalină

numită, de asemenea, şi Reţeaua Unităţii şi Reţeaua Conştiinţei Christice

Dăm o mare atenţie transmisiunilor planetare bilunare, pentru a concentra puterea transferului nostru energie pentru cea mai mare eficienţă şi eficacitate, conform Planuliu Divin.

Iată câteva puncte importante care explică de ce continuăm, la al patrulea an, acest program de transmisie planetară.

  • Reţeaua Cristalină a fost creată pentru dezvoltarea potenţialului Umanităţii prin legarea conştiinţei superioare la enercia lui Christos, sau Conştiinţa Unităţii. Scopul nostru creator  este de a clădi şi întări aceasată matrice a noii conştiinţe pentru următoarea rasă care poate evolua pe Pământ: rasa EU
    SUNT.
  • Unificarea Reţelei cristaline conectează conştiinţa superioară a oamenilor din toată lumea. Ne permite să  primim şi schimbăm continuu informaţii în uniune telepatică, lucru esenţial în timpul Schimbării Planetare, în ipoteza posibilă a căderii sistemelor de comunicare tehnologice.
  • Scopul sistemului reţea multistrat este de a coordona rezonanţa energiei între niveluri. REţeaua este esenţială pentru antigravitaţie şi transcendenţa noastră în în dimensiunea exstinsă, pentru a fi eliberaţi de de densiaţia continuumului timp-spaţiu.
  • Pe măsură ce fiecare dintre noi se înscrei în serviciile Celor Mari, inclusiv pentru sprijinirea Naţiunilor Stelare, întărim reţeaua de lumină planetară întărind în acelaşi timp crearea podului intergalactic. Ne dezvoltăm abilitatea de a ne conecta la şi, prin Matricea Reţelei Cristaline, la aspectele vibratorii mai rapide în care unim conştiinţa cu Sistemul Solar, Galaxia, Universul şi chiar dincolo de acestea. Acest lucru ajută la deschiderea portalurilor Noului Pământ.
  • Reţeaua Cristalină vibrează pe lungimile de undă ale Limbajului Universale de Lumină pentru evoluţia noastră. Conectarea continuă şi conştientă la Reţeaua Cristalină aliniază corpurile noastre energetice la aceste frecvenţe îalte, permiţând astfel deschiderea unui canal şi activarea limbajului de Lumină, şi descărcate în şi prin dimensiunea Pământeană.
De Lună Plină

Transmisiile Reţelei Planetare

Duminică, 3 aprilie 2011

Muntele sacru Fuji din Japonia, Poartă stelară spre Cosmos

Crucea de Malta şi activarea Câmpului de Forţă al Grupului

cu Serviciul Planetar pentru sprijinul Japoniei


Mp3 Support

Aceasta este Crucea de Malta – Activarea Câmpului de Forţă al Grupului pentru Slujitorii Planetari ai LUminii, care are loc în Matricea Cristalină a Noului Pământ.
În această călătorie minunată, primim daruri speciale de la Sfântul Duh şi preaiubitul Saint Germain ca Entitatea de Grup să fie iniţiată pentru acţiuni mai mari.

Suntem invitaţi în locul de retragere al Stăpânului Maha Chohan, a cărui conştiinţă însufleţeşteSfântul Duh al Domnului şi supraveghează activităţile Elementelor şi toate manifestările din natură. Ca voce a Maeştrilor Ascendenţi, Maha Chohan vizitează toţi Slujitorii LUminii de pe PĂmânt în aceste vremuri, pentru a aduce mare alinare şi uşurarea unora dintre grijile noastre.

Vom trăi o uniune cu tiparul electronic viu al conştiinţei lui Saint Germain, Marele Maestru Avatar care ne conduce în Epoca de Aur. El va consacra Câmpul nostru de forţă al Grupului ca Mare Eliberator al vieţii, cu sprijin alchimic nelimitat  şi magnetizarea Focului Sacru.

Apoi vom intra în serviciul planetar creator pentru a aduce alinare şi graţia vindecării întregii naţiuni japoneze.

Suntem atât de recunoscători şi binecuvântaţi.

Suntem atât de recunoscători şi binecuvântaţi.

Suntem atât de recunoscători şi binecuvântaţi.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s