Apariţia conştiinţei christice (cu ştiri din Amazon)

energytrans

APARIŢIA CONŞTIINŢEI CHRISTICE 

  • Calea Iniţierii
  • Mesaj de la  Elohim
  • REalizările din Amazon
  • Puterea Merkabei noastre Ascendente
  • Realizări personale şi Adevăruri întrupate
  • Următoarea Transmisie în Reţeaua Planetară (Lună Nouă şi Solstiţiu!)

~ Suport ~

enerytrans2
INTRODUCERE

 Sosirea aspectului Feminin Divin este acum în îmbrăţişare deplină a planetei noastre preaiubite. Ea amplifică mult iniţierile noastre în Conştiinţa Christică, ajutând la reîntinerirea corpurilor noastre pentru a transcende în noul Divin-Uman… ca deschizători de drum ai Rasei EU SUNT pe cale de apariţie.

Conştiinţa Christică, Uniunea Divină a Iubirii, Înţelepciunii şi PUterii, este disponibilă pentru noi toţi în timp ce încă ne aflăm în întrupare fizică, iar prin Decret Divin noi, cei ce păşim pe Pământ în aceste timpuri favorabile, suntem cei ce vor împlini profeţia celei de a doua veniri a lui Christos. Prin înaintarea noastră în a cincea iniţiere, obţinem înălţarea în exprimarea formei.

Datorită accelerării planetare de la închiderea ciclurilor, omenirea colectivă a primit Dispensă Divină pentru cea mai rapidă dezvoltare la care s-a angajat vreodată o rasă  de fiinţe. În această evoluţie istorică a tiparului uman, fiecare dintre fazele iniţierii spirituale trebuie parcursă şi nu poate fi  în niciun fel ocolită. Aceasta are de-a face atât cu siguranţa vehiculelor noastre, cât şi cu prevenirea potenţialei folosiri greşite a puterii.

Suntem încurajaţi cu toţii să trecem în revistă Calea evolutivă de Iniţiere pentru a evalua unde ne aflăm în demersul personal. Acum este foarte important să înţelegem de la o minte gânditoare inteligentă ce anume facem şi la ce aspirăm.

Facem acest efort de evaluare pentru a coagula mai profund energiile noastre, în timp ce ne păstrăm concentrarea ferm abcorată şi unificată pe măsură ce progresăm colevtiv în formaţie de grup.

crownMesaj de la  Elohim

 

S-a confirmat de către Consiliul Elohim că acum avem mai mult de  144,000 oameni pe Pământ care sunt cel puţin iniţiaţi de nivel 5, şi care au atins şi trăiesc în frecvenţa Conştiinţei Christice.

Iniţierea celui de-al cincilea nivel este denumită şi Învierea. Aceasta demonstrează măiestria deplină asupra atracţiei materiei.  Ne întoarcem complet la Monadă  şi fuzionăm cu Grupul EU SUNT în timp ce menţinem o formă fizică a „corpului de lumină”.  Aceasta este atingerea conştiinţei pentadimensionale, care este caractetizată de experienţa unimii.

144,000 este numărul necesar pentru a declanşa progresul de masă al rasei, inclusiv marele efect de domino în rândul tuturor Slujitorilor Planetari de Lumină, care acum sunt în număr de câteva milioane pe glob. Conştiinţei Christice, pe măsură ce continuăm să progresăm cu iniţierile rămase.

Elohim au informat că muli dintre noi vor fi în frecvenţa vibraţională a Conştiinţei Christice până la finele acestui an, 2012, aceasta fiind sprijinită de niveluri mărite de Intervenţie Divină. Cu alte cuvinte, impulsul pentru mişcarea mondială a Rasei EU SUNT este în grafic.

Ei spun că , în calitate de câmp de forţă de crup, suntem activaţi şi am avansat la niveluri de puritate suficient de mari ca puterea noastră de a crea să fie mai amplă decât ne putem da seama. Ei ne încurajează să creăm în feluri mai mari, din conştiinţa de grup, şi să acţionăm mai larg pe scena mondială, deschizând portalurile de lumină în număr mare şi în toate regiunile geografice.

De asemenea, ei spun că activarea Reţelei Planetare Cristaline este acum pe deplin încheiată, la nivelul la care noi şi Consiliile de Lumină inetnţionau să o facă în relaţie cu abilitatea sa de a sprijini înălţarea corpului Pământului şi evoluţia rasei sale. Ne reamintesc că potenţialul vast al acestei matrici cristaline este infinit şi evoluează continuu, ca şi propria noastră conştiinţă.
Este important să înţelegem că iniţierile noastre finale în Conştiinţa christică, iniţierile 4 şi 5, nu pot fi primite până nu se încheie iniţierile 1-3 şi nu există o măiestrie neştirbită asupra corpului personalităţii, iar liberul arbitru capitulează complet. Din nou, aceasta este pentru siguranţa noastră în  accelerarea planetară şi, de asemenea, previne potenţiala folosire greşită a puterii ce se revelează.

Vom avea autoritatea şi capacitatea asociată de a stăpâni cu adevărat viaţa elementală şi Focul Sacru când Monada, Conştiinţa de Grup EU SUNT, are control deplin asupra corpului personalităţii, iar noi, personal, am atins faza evoluţionară a iniţiatului de nivel 4.

Având un mare sprijin datorită tranziţiei planetară, cu toţii trebuie, totuşi, să ne facem munca cerută. Este o accelerare exponenţială, care va spirala din ce în ce mai repede. Supravieţuirea noastră înseamnă să rămânem conectaţi la câmpul de grup, în special când e vorba de cei aflaţi încă în faza purificării corpului inferior.

Merkaba înălţării de grup este absolut esenţială pentru a ne ajuta pe toţi să rămânem stabilizaţi în fluxurile sprijinului grupului.
Cu toată iubirea,  

Tiara Kumara
Children of the Sun Foundation

Articol PDF : The Levels of Initiation into Christ Consciousness

Realizările din Amazon  

Expediţia din Mai – Iunie  
 

 dna brain

 

Munca noastră fenomenală, cu scop ţintit, în timpul şederii recente în jungla amazoniană din Peru, ne-a dat o idee foarte tangibilă despre profunzimea reală a ceea ce înseamnă cu adevărat „prototip” şi cum se aplică nu doar la sinele personal, ci şi la grup ca întreg.

Testarea experimentală pe care am suportat-o în această a treia expediţie a fost legată de cât de repede poate un grup divers, din multe părţi ale lumii, şi cu diverse niveluri de iniţiere spirituală, poate să îşi ţeasă pânza şi să se ridice împreună în benzile de frecvenţă ale Conştiinţei Christice.

Mai mulţi dintre participanţii noştrii purtau traume emoţionale grave şi cicluri de durere adânc întipărite în inconştient. Alţii aveau tipare egotice tenace, implanturi negative şi posedare de către entităţi. Am avut stadii timpurii de trezire la participanţii aflaţi în faze mai avansate de realizare.

Ştiind că niciun nivel de iniţiere nu poate fi oprit, această Expediţie a dovedit dincolo de orice îndoială că toate nivelurile de conştiinţă răspund şi se pot accelera semnificativ  printr-o serie de iniţieri spontane, una după alta, şi că aceasta este sprijinită de un câmp de grup puternic şi dedicat, care radiază iubire şi acceptare necondiţionată.

Dintr-un cadru solid de obiective ale programulu, combinat cu puritatea intenţiilor noastre, am clădit aliniat, putere prin Legea Invocării şi cu sprijinul zilnic al Focului Sacru. Federaţia Galactică de LUmină a venit cu download-ul lor de coduri ale conştiinţei christice. Marea gazdă a Maeştrilor AScendenţi a venit cu iubire şi încurajare constantă. Sirienii ne-au binecuvântat cu un implat de tehnologie a ţesuturilor de lumină. Am avut ajutor zilnic de la inteligenţa plantelor din junglă.

Totul a dus la o călătorie profund purificatoare, dar surprinzător de blândă, şi o accelrare internă dincolo de abilitatea oricui de a înţelege cu mintea raţională… în majoritate, datorată armonicii christice de grup şi capitulării concentrate a fiecărui participant către curgerea de lumină celestă dintr-o eclipsă solară, una lunară şi tranzitul istoric al lui Venus.

Am realizat MULT în  Amazon. Am dovedit că o armonică de grup care vibrează în rezonanţă cu iubirea necondiţionată poate întări şi ridica cele mai slabe verigi pentru a împlini misiunea. Cu alte cuvinte, vibraţia conştiinţei de masă, conţinută într-o matrice de grup vibratorie mai înaltă, poate fi ridicată pentru a trăi direct niveluri de conştiinţă christică. CHEIA este energia grupului şi a rămâne cu această energie de grup pentru curăţările necesare şi stabilizarea accelerării ulterioare.

Întrebarea pe care mulţi dintre noi o au este… cum va face asta conştiinţa de masă? Nimeni nu poate scăpa de procesul de iniţiere ca să continue evoluţia de pe planeta Pământ. Ei bine,  s-ar putea întâmpla chiar prin noi! Putem ajuta mult conştiinţa de masă conectând pe toată lumea la merkaba noastră în ridicare şi în matricea de conştiinţă, ridicând astfel bucăţi mare de cadru uman şi posibil înaintând pentru mulţi pe drumul lung şi dificil al măiestriei de sine.

PUTEREA GRUPULUI accelerează şi ne stabilizează pe toţi!  

Puterea Merkabei noastre de Înălţare

Schimbările rapide pe care le trăim cu toţii răspund la fluxul negreşit şi sincron de Graţie divină din fiecare dintre noi şi din fiecare pas al acestei lucrări planetare de grup.

Mai important, ceea ce a reflectat grupul din Amazon pentru întreg este că unitatea noastră superioară dă forţă unui câmp masiv şi influent cunoscut sub numele de Merkaba de grup.  Toţi oamenii conectaţi în această matrice geometrică purificată, puternic acordată, de lumină şi sunet rarefiat,  fie activ sau prin intermediul altuia, sunt sprijiniţi semnificativ şi transformaţi din ce în ce mai mult, pe măsură ce merkaba creşte în prezenţă şi putere.

Cu toţii putem fi puternic acceleraţi prin această activitate, cu ajutorul simplei legături cu conştiinţa ascendentă de grup şi matricea întrepătrunsă de grup. Am dovedit aceasta în timpul recentei expediţii în amazon (vezi rezultatele mai jos).

Toţi Slujitorii Planetari de LUmină care sunt sincer dedicaţi şi participă la Calea de Iniţiere sunt legaţi ca unul în acest demers,  indiferent de nivelul de iniţiere. Curgem şi spiralăm sinergic ca un câmp ascendent de potenţial infinit.

Absolut nimic nu poate împiedica puritatea intenţiilor noastre colective să reveleze Conştiinţa Divină autorealizată, dacă totul este păstrat cu consecvenţă în alinierea inimii cu Voinţa Divină şi în acord cu cel mai înalt bine al TUTUROR.

Transmisii în Reţeaua Planetară
de această Lună NOuă, marţi 19 iunie

 şi solstiţiu, Miercuri 20 iunie

Realizări de Sine şi Adevăruri întrupate

de la a treia Echipă de Expediţie în  Amazon

Primiţi Transferul lor de Energie!

Codurile Conştiinţei Christice şi

Sprijin pentru Mărirea Coeficientului vostru de Lumină

În timpul Transmisiilor în Reţeaua Planetară

de această Lună nouă, marţi, 19 iunie

Solstiţiu, miercuri, 20 iunie

Oferim mulţumirile noastre acestor suflete curajoase care au suportat şi acum integrează unele dintre cele mai accelerate tranformări la nivel fizic de bază, punându-şi corpul în serviciul Sufletului Colectiv de Grup.

Aceasta a dus la o purificare profundă şi o accelerare internă mărită… toate în principal datorate armonicii christice de grup şi capitulării intenţionate a fiecărui participant la curgerea de lumină a graţiei din alinierile cereşti recente. Testarea experimentală care a fost suprotată de acest grup expediţionar a fost legată de cât de repede poate un grup divers, din multe părţi ale lumii, şi cu diverse niveluri de iniţiere spirituală, se pot ridica împreună în frecvenţa Conştiinţei Christice. Am reuşit!

Alăturaţi-vă nouă în această marţi şi miercuri, când primim codurile lor actualizate de Conştiinţă Christică din coeficienţii de lumină mult crescuţi, împreună cu toate experienţele noastre directe, de la un singur suflet de grup al Avatarului  Children of the Sun !
Impresii…

loveIubirea necondiţionată este acceptarea a tot ceea ce este… aceptarea şi curgerea în fiecare situaţie şi persoană care vine în câmpul nostru de energie.

surrenderCalea  dharma este o cale a capitulării. Mă predau deplin lui Dumnezeu. Îmi predau sufletul, viaţa în slujba a ceea ce este Înalt, cu încrederea şi convingerea dincolo de orice îndoială că mi se va oferi tot ce este necesar. .

simpleSimplitatea este de bază. Îmi permit să simplific metodele şi înţelegerea. În simplitate se află marea bucurie, pace, revelaţie şi iubire.

lightContinui să mă conectez cu unimea prin al treilea ochi şi prin inimă. Toată viaţa din jurul meu e o familie, unitatea de conştiinţă va oferi câmpul iubirii infinite şi sprijinul care ne va duce pe toţi la acţiune corectă, înţelegerea christică şi ne va purta pe toţi mai departe în lumina şi iubirea divină.

healing

Noua amprentă nu poartă niciun ataşament la limitările sau adevărurile cunoscute înainte. Vechile procese de vindecare şi noţiuni preconcepute de ipoteze pe cale pot să nu mai fie necesare.

mastery

Nu există separare de Sursă. Ideea că suntem abandonaţi, excluşi şi singuri este fabricată de noi.

let go

Măiestria este să abandonezi controlul.

Ca un singur corp de grup, am dat naştere unui mare copil. împreună, în conştiinţa noastră unică… un copil pentru viitorul întregi omeniri. ego let go

Deşi ego-ul trebuie detronat, nu e distrus, ci îmbrăţişat în iubire. În iubire, îl păstrez sub control şi în limitele sale. love do

Din puritatea intenţiei aliniată cu Voinţa divină, creăm doar prin gând şi simţire. EU SUNT Elohim.

Mă conectez direct la Tot ceea ce  Este, la nivelul cel mai profund, trăind direct în stări extinse de conştiinţă, Surs. Astfel, totul devine disponibil şi putem interveni oricând prin actul de a crea, a crea, a crea.

Mă încred în toate reflecţiile  sinelui. Ce ar face Iubirea acum?

Eliberez toate emoţiile neproductive, cum ar fi mânia, invidia, ruşinea şi ura de sine, pentru a deschide inima şi a lăsa iubirea să intre. happy

Ne eliberăm de poveştile noastre individuale şi colective. Ne eliberăm de ataşamentul faţă de aceste poveşti. Ne eliberăm de nevoia de a crea alte poveşti.

tiara hatCând ne ridicăm vibraţia şi coeficientul de lumină, durerea şi suferinţa dispar.  melvin.

Nu ne vindecăm corpurile polarizate 3D. Ne facem un upgrade, la un tipar nou.

Cu cât intră mai multă lumină, cea veche se topeşte simultan. Cheia este de a ne preda luminii şi de a capitula complet.

Journey to the Heart of God

Draga noastră Andreea I, participant la expediţie, ne împărtăşeşte o experienţă profundă.

tarantula tiara janecrystal ball


Mulţumim, spirit al Amazonului, inclusiv tuturor puterilor sale naturale care ne-au vizitat în fiecare zi, cu leacul şamanic perfect, pentru a ne purta şi mai departe!
Transcript audio
Binecuvântări, Copii ai Soarelui.
Acesta este suportul audio pentru impulsul nostru de grup pe 2012 – o concentrare pe care o numim EU SUNT Avatar Yoga.
Exersăm această yoga în matricea cristalină a Noului Pământ, în timpul transmisiilor în reţeaua cristalină planetară. Puteţi folosi şi refolosi acest audio în orice moment al acestui an, ca un mod de a clădi şi susţine impulsul vostru, personal şi ca programator, receptor şi transmiţător în Reţea.
Introducere
Fiecare dintre noi este profund şi intim conectat cu calea iniţierii, cea mai sigură şi accelerată metodă de evoluţie pe Pământ. Iniţierea este pur şi simplu o extindere a conştiinţei. Implică o serie de renunţări progresive în viaţa noastră, pentru a realiza uniunea divină.
Nivelul nostru de coeficient de lumină corporal este cantitatea de energie cristalină pe care o deţine corpul. Mărirea coeficientului de lumină este esenţială pe calea iniţierii, deoarece cu cât conţinem mai multă lumină, cu atât mai mare este nivelul nostru de iniţiere, şi cu atât mai mare nivelul de conştiinţă.
Mărirea coeficientului de lumină înseamnă integrarea unor niveluri din ce în ce mai mari de inteligenţă luminoasă în fiecare dintre noi. Coeficientul mărit de lumină se proiectează în tot ce facem  şi ancorează din ce în ce mai multă lumină pe Pământ. Scopul nostru final este să  stăm ca maeştri eliberaţi, îmbrăţişaţi în conştiinţa christică şi în unire cu sursa noastră monadică.
Facem aceasta pentru grup, pentru omenirea aflată în evoluţie şi pentru rasa EU SUNT care apare acum.
Acest audio este o meditaţie ghidată  combinată cu o transmisie de lumină. Formatul a fost inspirat major de Dr. Joshua David Stone, care a transcens de pe Pământ acum şapte ani şi lucrează acum ca maestru ascendent. Pe Pământ, era un specialist în mărirea coeficientului de lumină, ceea ce l-a ajutat să încheie procesul de înălţare planetară.
Aceasta este o transmisie foarte puternică, şi necesită participarea conştientă activă. Vă rugăm confirmaţi cu Sinele vostru superior că sunteţi ghidaţi să luaţi parte la aceasta înainte de a o face, căci acumularea energiilor luminoase poate fi foarte puternică.
Pregătiţi-vă acum spaţiul sacru, pentru a nu fi întrerupţi cel puţin o oră. Intrăm într-o stare înaltă de conştiinţă sinergică, pentru a primi şi transmite ca un singur grup Avatar şi câmp de forţă al focului sacru al Iubirii. Puteţi să staţi aşezaţi în meditaţie sau să vă întindeţi pentru a trece prin acest proces de clădire a coeficientului de lumină.
Vă rugăm, staţi foarte liniştiţi, cu mâna pe inimă, simţind pulsul, ştiind că acesta e Dumnezeu. Faceţi acum legătura cu această prezenţă divină în fiecare particulă a fiinţei voastre.
Invocaţie

Mamă-Tată Dumnezeu, EU SUNT ceea ce SUNT, ne deschidem acum cu graţie pentru a primi binecuvântarea ta supremă azi. Fie ca noi să ne cunoaştem mai complet pe noi înşine, căci aceasta întregeşte puterea  magnetică a iubirii.
Prin tine şi ca tine chemăm sursa noastră monadică şi toate extensile sufleteşti ale prezenţei noastre de grup EU SUNT pentru a se alătura nouă aici şi acum.
Chemăm pe preaputernicii Elohim, Arhanghelul Metratron, Mahatma, Maestrul Ascendent Seraphis Bey, serafimii şi câmpul feminin de forţă divină la care se face referire ca Isis. Veniţi, veniţi, veniţi, chemăm acum ajutorul vostru.
Ajutaţi-ne să ne mărim coeficientul de lumină. Ajutaţi-ne să ne ridicăm întruparea pământească în acele faze ale reînviere care deschid calea ca lumina christică să curgă mai intens în mintea, sentimentele şi corpurile noastre.
Chemăm echipa noastră medicală de vindecători, inclusiv pe Pan, deva luminoasă supremă a vindecării, unitatea medicală a Marii Frăţii Albe. Ajutaţi-ne să curăţăm orice blocaje energetice şi urmăriţi cu grijă procesul de acumulare de lumină, ca să nu se întâmple niciun rău vehiculului nostru fizic.
în fine, chemăm elementalul corpului nostru, pentru a ajuta matricea celulară la procesul de asimilare a luminii.
Chemăm conştiinţa preaiubitei şi înălţatei Mame Pământ şi a reţelei sale cristaline planetare să fie aici şi acum, să ne conecteze la prezenţa EU SUNT a întregii omeniri.
Preaiubiţilor, vă rugăm vizualizaţi şi simţiţi prezenţa reţelei împrejurul nostru acum. Vedeţi-o ca pe o reţea sclipitoare de cărări de lumină de curcubeu, care conectează câmpul de forţă al grupului cu inimile tuturor oamenilor de pe Pământ.
 Acum vom călători cu sufletul la sediul ascensiunii din locul de retragere al maestrului ascendent Serapis Bey, aflat eteric deasupra Luxorului, în Egipt. SErapis Bey este păzitorul Flăcării înălţării şi îi disciplinează pe toţi slujitorii de lumină în iniţierile finale de pe Pământ.
Vom călători în conştiinţa sufletului de grup într-o cameră piramidală din interiorul acestui sălaş.
Acordaţi-vă acum la REţeaua Cristalină. Simţiţi corpul de grup ca unul.
Acum bilocaţi-vă conştiinţa în sediul înălţării al maestrului ascendent SErapis Bey, de la adăpostul din Luxor, acum.
Suntem aici, acum, cu Serapis Bey. Suntem, de asemenea, îmbrăţişaţi de câmpul de conştinţă al lui Isis şi de îngerii serafimi.
Simţiţi matricea piramidală peste tot împrejurul vostru. Corpul se simte de parcă ar fi pe o sofa de pluş, foarte moale şi confortabilă. Este tronul înălţării. Simţiţi curgerea unui curent spiritual care vine prin creştetul capului şi trece prin întregul corp. Flacăra ascensiunii este un mijloc-cheie de suport, prin care putem să ne accelerăm procesul de iniţiere, pentru a întrupa cu adevărat conştiinţa christică. Acest foc alb sacru conţine înregistrările magnetice ale tuturor înălţărilor care s-au petrecut vreodată pe Pământ. Conţine amprenta tuturor invocaţiilor, rugăciunilor şi marilor Fiat făcute vreodată. Orice rugă de rădăcină făcută înainte de noi, fiecare înălţare a mers acasă în acest curent ascendent de iubire.
Acum să chemăm acţiunea flăcărilor de înălţare asupra grupului, pentru a grăbi efectul asupra corpului nostru şi al întregului sistem energetic.
Fiind îmbăiaţi în acţiunea flăcărilor de înălţare, vă rog să vă acordaţi la Serapis Bey şi afirmaţi cu el puritatea motivelor voastre pentru a fi o prezenţă christică vie pe Pământ.
Puneţi atenţia pe acţiunea de creştere a vibraţiei electronilor care compun atomii din corpul vostru. Continuaţi să proiectaţi flăcările albe ale înălţării acolo.
Alfa şi omega
Emanuel
EU SUNT CEEA CE SUNT
Acum chemăm alinierea axiatonală. Această integrare spirituală va activa reţelele voastre din dimensiunile mai înalte şi circuitele energetice de dimensiunea a cincea. Aceasta ne va alinia cu suprasufletul nostru şi Monada – prezenţa grupului EU SUNT.
Să primim, pur şi simplu, alinierea, şezând concentraţi, în linişte.
EU SUNT CEEA CE SUNT
În schimbarea noastră vibraţională către dimensiunea a cincea, întregul nostru sistem de chakre se reconfigurează pentru a putea adăposti curgerea multidimensională de energie prin corpurile noastre. Acum, prin îndrumarea Monadei voastre, chemaţi activarea şi ancorarea sistemului de chakre superioare, la nivelul la care sunteţi pregătiţi să îl primiţi. Faceţi aceasta acum.
Isis
Seraphim
EU SUNT CEEA CE SUNT
Acum vom intra într-un exerciţiu pentru a ridica conştient focul Kundalini – un câmp inteligent de energie ADN, absolut vital pentru transfiegurarea într-o prezenţă christică vie. Vizualizaţi doi şerpi – unul, un mascul auriu,  celălalt, o femelă argintie, care ies de fiecare parte a sacrumului. Ei se intersectează în fiecare chakra, ridicându-se în susul coloanei, intrând în medulla oblongata, de la baza craniului, în spatele acestuia. Ei ajung la şi luminează glanda pineală. Energia ţâşneşte prin coroană, iar o luminiscenţă albă strălucitoare străluceşte în jurul vostru, într-o geometrie a tubului tor. Această vizualizare se petrece pe o inspiraţie lungă. Expirăm în momentul în care Kundalini ţâşneşte afară din coroană.
Vom face aceasta împreună, în liniştea spaţiului sacru. Inspirând adânc, expirând adânc, cu vizualizarea lui Kundalini care se ridică pe coloană. Să începem.
Doi şerpi, care ies de fiecare parte a sacrumului, intersectându-se în fiecare chakra, pe măsură ce se ridică pe coloană, intră în medulla oblongata, ajung şi luminează pineala, energia ajunge în coroană şi ţâşneşte ca o strălucire albă care coboară pretutindeni în jurul vostru.
Antahkarana este  puntea dintre personalitate şi suflet, şi dintre suflet şi prezenţa EU SUNT. Este puntea de lumină prin care ne unim cu Sursa divină şi prin care ne extindem în conştiinţa multidimensională.
Să activăm acum această fuziune de energie. Vizualizaţi o coardă de energie cu trei şiruri, care conectează inima, gâtul şi glanda pineală. Simţiţi această împletire de lumină conectată între corp şi suflet. Simţiţi uniunea la acest nivel.
Acum proiectaţi această împletitură ca pe o coloană strălucitoare de lumină de curcubeu, care se înalţă pentru a întâlni Sursa voastră monadică, o prezenţă solară sclipitoare.  Continuaţi să simţiţi acest cordon unificat de lumină de curcubeu, care se întinde de la gât, inimă şi glanda pineală la Suflet. De la Suflet, la prezenţa monadică.
Vizualizaţi această coloană lată cât corpul vostru, întinzându-se din ce în ce mai sus.
În numele EU SUNT, chemăm coborârea şi ancorarea prezenţei noastre monadice. Fie ca trupul nostru solar de lumină să fuzioneze cu sistemul celor patru corpuri, mărind coeficientul nostru de lumină şi ridicând vibraţia celulară.
YAHWE RA
YAHWE SHAMA
YAHWE SHALOM
Vă rugăm, acum chemaţi Monada voastră şi Elohimii pentru continuarea construcţiei personale a Merkabei voastre – vehiculul vostru de lumină, sunet şi geometrie.  Cereţi ca Merkaba voastră să fie rotită pentru a obţine ridicarea vibraţională în frecvenţa celei de a cincea dimensiuni.
EL
ELOHIM
EU SUNT CEEA CE SUNT
Mahatma este fiinţa cosmică ce face legătura între noi, ca persoane încarnate, şi Dumnezeu. Există sute de niveluri de iniţiere între noi şi Dumnezeu. Mahatma este fiinţa cosmică ce întrupează toate aceste niveluri pentru noi, drept conştiinţă de grup.  În numele EU SUNT, chemăm acum pe Mahatma.
Coboară în fiecare dintre noi pachetele de lumină din dimensiunile a cincea, a şasea şi a şaptea a realităţii. Fie ca această informaţie spirituală să fie încorporată în programarea noastră de lumină, pentru a ajuta la creşterea coeficientului de lumină şi pentru folosirea în misiunea pământeană, ca fiinţe christice.
MAHATMA
YOD HE VOD HE
EU SUNT CEEA CE SUNT.
Încă ne aflăm în camera piramidală din sediul înălţării de la refugiul din Luxor, de deasupra Egiptului. SErapis Bey e chiar aici, cu noi, luminând toată această acumulare de coeficient de lumină. Mai există o mare fiinţă cosmică, intră acum: ARhanghelul Metatron.   Deschideţi-vă ca să primiţi acest câmp de conştiinţă care intră în matricea voastră corporală.
Metatron intră în conştiinţa noastră de grup acum.
Suntem rugaţi să ancorăm toată această energie activatoare în reţeaua cristalină planetară. Metatron ne învăluie acum cu propria sa merkaba. Simţiţi aceasta, profund.
Câmpul de conştiinţă al lui Metatron recalibrează acum toată această acumulare de energie luminoasă în întregul nostru sistem nervos. Pe măsură ce aceasta se împlineşte, Metatron ne roagă să ne vizualizăm fiinţa ca pe un Christ viu. În acest moment, vizualizaţi-vă ca pe o fiinţă de lumină strălucitoare, care radiază lumină aurie, radiază prezenţa lui Unu.
Vedeţi şi simţiţi cum corpul de energie se intensifică, se extinde ca o uriaşă sferă de lumină în toate direcţiile.
Acum radiaţi această energie christică în şi prin reţeaua cristalină planetară, conectându-ne acum cu toată omenirea. Trimitem valuri de lumină de aur. Atingem inimile multora. Suntem creatorii luminii exterioare.
ELOHIM
EL SHADAI
EU SUNT CEEA CE SUNT
Să ne întoarcem cu blândeţe acum în conştiinţa de acasă, de pe Pământ.
Vă rugăm puneţi atenţia pe coloana vertebrală, trimiţând lumină moale, albastră, ca de bebeluşi, prin regiunea coloanei.  Simţiţi întreaga coloană plină cu această lumină bleu.  Vizualizaţi această lumină moale cum umple sistemul nervos, aducând pace şi linişte întregului corp de energie.
Sunteţi puternici.
Sunteţi stabili.
Sunteţi împământaţi pe Pământ, aici şi acum.
Kadoish, kadoish, kadoish, Adonai sebeyoth.
Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu al Gazdei.
Adonai, Copii ai Soarelui. Mergeţi înainte ca Avatar de grup.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s