La început a fost Cuvântul


Un cercetător de la o universitate americană s-a întrebat ce s-ar întâmpla cu ADN-ul dacă l-ar expune la muzică. Aşa a şi făcut, a pus spiralele să asculte muzică gregoriană, incantaţii sanscrite şi toate celelalte rockuri etc. A constatat că rata de absorbţie a radiaţiilor ultraviolete creşte cu 9.1 la sută la canticele gregoriene, cu 6-8.2 la sută în cazul inantaţiilor sanscrite, iar rockul scade nesemnificativ rata asta.

De ce e important? Pentru că se pare că pentru a abosrbi mai multă energie din UV, ADN-ul pare să se descolăcească, şi asta datorită proprietăţilor apei care stă în jurul spiralei celebre.  Corespunzător frecvenţelor de solfegiu din scara antică, se întâmplă tot felul de lucruri:

frecvenţa de 396 Hz eliberează tiparele emoţionale , cum ar fi vinovăţia şi frica.

cea de 417 Hz sparge emoţiile cristalizate (despre care se spune că sunt cauza incipientă a multor boli funcţionale=

semnalul de 528 Hz esste cel mai celebru, i se spune semnalul iubirii, frecvenţa creatoare de bază şi corespunde notei mi din scala antică. Mi-ul curent este 523 Hz, dar cel antic este 528. Aduce, în afara informării moleculelor de ADN, pace şi vindecare.

De altfel, nota Mi vine din latinescul Mi-ra gestorum – echivalentul pentru miracol 😀

Principiul, folosit, de altfel, din Atlantida încoace, presupune rezonanţa între sunet şi ADN. Se spune că Thoth şi Iisus vorbeau o „limbă ascunsă” – limba păsărească, ce permitea deschiderea de portaluri.

la 693 Hz se reconectează relaţiile,

iar la 741 – se declanşează stările intuitive, cunoaşterea neliniară şi se trezeşte intuiţia.

În fine, 852 Hz este frecvenţa iubirii celei mai înalte, care aduce reîntoarcerea la echilibru şi ordinea divină.

Dincolo de aceste caracteristici, pe Youtube se găsesc o seamă de track-uri pentru experimentarea acestor frecvenţe şi extrem de benefice pentru meditaţie.  Interesant e când înepem să vorbim despre  aplicaţii. În afară de sesiunile de terapie alternativă eu, una, văd aplicaţii posibile în:

– spa-uri

– locuri de relaxare

– clinici

– orice spaţiu de bien etre.

Am văzut pe YouTube combinaţii reuşite între frecvenţa de bază, muzici de relaxare sau trance. Iar dacă vreţi the ultimate thing, căutaţi un site numit Unisonic Ascension.

Vibraţia contează, clar. Poate pentru că la Început a fost Sunetul. cel al Cuvântului, nu?